แรงงานหลังโควิด

JusNet เสนอนโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบรับวิกฤตโรคระบาด: กรณีศึกษาไวรัสโควิด-19

JusNet เสนอนโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบรับวิกฤตโรคระบาด: กรณีศึกษาไวรัสโควิด-19 ให้มีมาตรการเชิงรุก การบริหารจัดการในภาวะเผชิญหน้ากับการระบาด เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคมและประกันสุขภาพ และบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มุ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

สรุปเวทีสาธารณะ “ข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงานนอกระบบและการท่องเที่ยว”

นักวิชาการ นำเสนองานวิจัยผลกระทบโควิด ต่อแรงงานนอกระบบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยว พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ

วาระเพื่อการเปลี่ยนแปลงหลังโควิด Better New Deal

“โรคโควิด  ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานทั้งเล็กทั้งใหญ่ จำนวนมากต้องหยุดการผลิต เพราะไม่มีออเดอร์จากองค์กรและตลาดขายส่ง เพราะตลาดขายปลีกเองก็ขายได้น้อยลง เพราะผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อ ของเราก็เหมือนกัน ในช่วงปิดเมือง โรงงานสมานฉันท์ก็หยุดงาน พอเปิดทำงานใหม่ ออเดอร์มีน้อยมาก คนทำงานก็มีรายได้ไม่พอกิน ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อกันยังไงดี”  มานพ แก้วผกา ตัวแทนโรงงานสมานฉันท์ เล่าไว้ในวงเสวนาเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563

แรงงานทราบแล้วเปลี่ยน ค่าจ้างรายชั่วโมงมาแน่ ! กอดงานให้แน่น ๆ เท่ากับกอดแฟน

แรงงานทราบแล้วเปลี่ยน ค่าจ้างรายชั่วโมงมาแน่ ! กอดงานให้แน่น ๆ เท่ากับกอดแฟน

ถก..การพัฒนาทักษะแรงงานสู่อาชีพใหม่หลังโควิด

แรงงานกับการพัฒนาทักษะสู่อาชีพใหม่หลังโควิด นักเศรษฐศาสตร์ ชี้เศรษฐกิจใช้เวลาฟื้นตัว 3-5 ปีเป็นอย่างต่ำ คนตกงานเพิ่ม การจ้างงานเสี่ยงมีความหลากหลายรูปแบบการจ้างงาน รายได้ลด ชั่วการทำงานลด การจ้างงานเต็มเวลาลดลง ภาครัฐย่ำรับมือหลักสูตรในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มีการกระจายผ่านศูนย์ไปทั่วประเทศ และสามามารถเข้าไปใช้บริการได้ ลูกจ้างเสนอการพัฒนาต้องดูอาชีพที่ทำเงินได้ เน้นตลาดเพื่อความอยู่รอด

ความคิดการขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการ ท่ามกลางไทยกำลังเผชิญกับ “มหาวิกฤติเศรษฐกิจ?”

เรากำลังจะเจอกับปัญหาคนส่วนใหญ่ ตกงาน ขาดรายได้ในประเทศขาดกำลังซื้อ แต่เรามีภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน รัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในยุค “มหาวิกฤติเศรษฐกิจ?”

1 2 3 5