Wasana Lamdee

เครือข่ายผู้หญิง เสนอรมช.แรงงาน แรงงานหญิง แม่และเด็ก ตกงาน อดอยาก รุนแรง ช่วงโควิด-19

รมช.แรงงาน รับข้อเสนอเครือข่ายผู้หญิงแก้ไขการละเมิดสิทธิผู้หญิงในที่ทำงาน การเลิกจ้าง  การพัฒนาฝีมือ และการหางาน พร้อมสินเชื่อดอกเยี้ยต่ำ

คสรท.และสรส.เสนอรมว.แรงงานแก้ปัญหาด่วน 6 ข้อ ติดตาม 10 ข้อ

รมว.แรงงาน รับข้อเสนอ แก้ปัญหาผลกระทบแรงงานช่วงโควิด หลายข้อต้องแก้กฎหมายประกันสังคม ด้านแรงงานเสนอสิ่งที่ต้องทำด่วน มี 6 ข้อ และติดตาม 10 ข้อเรียกร้อง  รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ทั้งสุขภาพ การศึกษา การปฏิรูปประกันสังคม ตั้งธนาคารแรงงาน สร้างโรงพยาบาล และจัดหางาน

คสรท. และสรส.เสนอสปส.ตั้งธนาคารแรงงาน ปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระ

คสรท.และสรส. เสนอ 4 ข้อ เพื่อการปฏิรูปประกันสังคม ตั้งธนาคารแรงงาน พร้อมยื่นขอตรวจสอบข้อมูลการเงินย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน นัดเจอกันวันที่ 7 ตุลาคม งานที่มีคุณค่า เพื่อทวงถาม

สุดทางเลือกปลายทางสุดท้ายของแรงงาน การฟื้นฟูอาชีพ คืออนาคต

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563) จะได้รับเงิน 70% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 200 วัน หากลาออกจากงานเองจะได้ 45% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน เป็นต้น จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายอีกเช่นกันของแรงงานที่ต้องจำยอมต่อสถานการณ์โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีองค์กรสหภาพแรงงาน หรือแม้มีภายใต้แรงกดดันจากรายรับที่ไม่มี นาจ้างเรียกเข้าไปตกลงในห้อง(เย็น)ทีละคน สภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งตนเองในการตัดสินใจ และบนพื้นฐานที่ต้องรับผลิดชอบต่อครอบครัวที่ต้องกินและใช้ทุกวัน เสียงร่ำร้องถึงความเป็นธรรมอาจบางเบาสำหรับภาครัฐที่จะได้ยินความต้องการความเป็นธรรมทางด้านกฎหมาย

รัฐมนตรีแรงงาน ยกเรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงงาน และการจ้างงานรายชั่วโมงเป็นประเด็นร่วมแก้ปัญหากับกรรมาธิการฯ

รัฐมนตรีแรงงาน ร่วมประชุมใหญ่สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ยกเรื่องพิพิธภัณฑ์แรงงาน และการจ้างงานรายชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาร่วมในชั้นกรรมาธิการการแรงงาน ย้ำปัญหาแรงงานมีมากต้องช่วยกัน รัฐต้องดูให้แรงงานได้รับการคุ้มครองไม่ต่ำกว่ากฎหมาย

วิกฤตโควิด เงิน 600 บาททำให้เด็กรอด เชื่อรัฐมีงบทำได้เลย

แรงงานหญิงตกงานช่วงโควิด โอดรัฐไม่แลหลังนายจ้างเลิกจ้างช่วงตั้งครรภ์ จนคลอด ร้องขอสิทธิเงินอุดหนุนเด็กยังเหลว แม้ตรงตามเกณฑ์ความจน แต่ไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่อาศัย เวทีเสวนาประสานเสียง เสนอรัฐต้องจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าในปีงบประมาณ 2564 ย่ำเงินมีหากรัฐตัดงบที่ไม่จำเป็นอย่างการซื้อเรือดำน้ำ

1 2 3 195