คึกคักรำลึก 30ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ “คิดถึงตุ๊กตา”

“คิดถึงตุ๊กตา” รำลึก 30ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ คึกคักผู้เข้าร่วมราว 100 คน ทั้งองค์กรแรงงานต่างประเทศ และองค์กรแรงงานไทย มีพิธีสงฆ์ กล่าวรำลึก วางดอกไม้ด้านหน้าอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยของคนงาน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จากนั้นจัดงานอภิปราย “ถอดบทเรียน 30 ปีหลังจากโศกนาฏกรรม Kader และอนาคตความปลอดภัยของคนงาน”

เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ป่วยจากงานเอเชีย ยื่นทูตเกาหลี แก้ปัญหา 15 ชาวอินเดียเสียชีวิตจากโรงงานทำแก้สรั่ว

เครือข่ายเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมเอเชีย สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อสถานทูตเกาหลี แก้ปัญหาชาวอินเดีย 15 รายที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติโรงงานแก้สรั่วทำคนตาย และบาดเจ็บจำนวนมาก

1พ.ค.วันกรรมกรสากล..สสรท.และสรส. เรียกร้องปรับขึนค่าจ้าง 712 บ. พร้อมลดค่าใช้จ่ายประชาชนด่วน และติดตาม 13 ข้อเรียกร้องเก่า

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เดินขบวนรณรงค์ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อ รักษาการนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เรื่อง ข้อเสนอวันกรรมกรสากล ปี 2566 ซึ่งมีข้อเรียกร้องเร่งด่วน 2 ข้อ 1.เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้าง 712 บาท 2. ลดค่าใช้จ่ายประชาชน และติดตาม 13 ข้อเรียกร้องเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาล

แรงงาน จับมือภาคประชาชน ยื่นรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง หยุดสัญญาทาสเอกชนผูกขาดการผลิต

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยาเพื่อชาติเพื่อชาติและประชาชน (คฟปย.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) เครือข่ายสลัมสี่ภาค และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ “แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง ยกเลิก “สัญญาทาสให้เอกชนผูกขาดผลิตไฟฟ้า”

สหภาพพนักงานสปส. เสนอปรับปรุงสวัสดิการพนักงานประกันสังคม และ ปฏิรูปสำนักงานใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2566 สหภาพพนักงานประกันสังคม สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.) และ สหพันธ์แรงงานกิจการสาธารณูปโภคระหว่าประเทศ – ประเทศไทย (PSI – THAI) ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอให้ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานประกันสังคม และ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม

9 พรรคการเมือง ประสานเสียงแนวนโยบายรัฐสวัสดิการ เน้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ้นมีส่วนร่วม

9 พรรคการเมือง ประสานเสียงแนวนโยบายรัฐสวัสดิการ เน้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ้นมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณ เสนอใช้งบกลาง ตัดงบทหาร ปรับปรุงกฎหมาย

พรรคการเมือง ชี้ไรเดอร์คือลูกจ้าง หนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพ

พรรคการเมืองชี้ชัดไรเดอร์คือลูกจ้าง สนับสนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพและการเปิดเผยอัลกอริทึมของบริษัทแพลตฟอร์ม

342 องค์กรแถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่

แถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่ จากคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 342 องค์กร

สหภาพคนทำงานร่วมกับ 18 เครือข่าย แถลงความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

ความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

สหภาพคนทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่าย 18 องค์กร

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ด้าน 10 พรรคการเมือง ฟุ้ง นโยบายรัฐสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง ผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ

วันสตรีสากล 2 ขบวนเรียกร้องสวัสดิการและความเท่าเทียม

“วันสตรีสากล” คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลจำนวน 9 ข้อ และอีกส่วนหนึ่ง คือเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ได้มีประชุมนุมและเจตนารมณ์ “แรงงานรวมพล วันสตรีสากล ‘66 เพราะสังคมนี้สรรค์สร้างโดยแรงงานที่หลากหลาย” ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ หลัก 18 ข้อย่อย

1 2 108