ทวง งบ 68 พิสูจน์ความจริงใจรัฐบาล จัดสวัสดิการเด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุถ้วนหน้า

ขบวนเครือข่ายประชาชน ยื่นจดหมายถึง นายกรัฐมนตรี  พิสูจน์ความจริงใจรัฐบาล จัดงบประมาณปี 68 ให้สวัสดิการกลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ถ้วนหน้า ตามมติคณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล..ติวเข้มกฎกระทรวง เพิ่มสิทธิ์คุ้มครอง เตือนนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิด

วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล 16 มิ.ย.! กรมสวัสดิการฯ ติวเข้มกฎกระทรวงฉบับ 15 เพิ่มสิทธิ์คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน เตือนนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิด แนะลูกจ้างร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานหากถูกละเมิด ลุยผลักดันประกันสังคมมาตรา 33 คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน เครือข่ายฯ หวังเกิดสวัสดิการคุ้มครองความเป็นมารดา-หลักประกันถ้วนหน้า

สสรท.-สรส. ยื่นหนุนขึ้นค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ยื่นหนังสือสนับสนุน รัฐมนตรีแรงงาน ทำตามสัญญาประกาศขึ้นค่าจ้าง 400 บาทเท่ากันทั้งประเทศ เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

สมาคมฯ อบจ. ย้ำชัด ไม่ทิ้งสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมชวน อบต.เทศบาล ผลักดันร่วม

สมาคมฯ อบจ. ย้ำชัด ไม่ทิ้งสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมชวน อบต.เทศบาล ผลักดันร่วม ด้านกมธ.สวัสดิการสังคม ยืนยัน สนับสนุนรัฐสวัสดิการ ในขณะที่ P-Move เตรียมเคลื่อนหากรัฐบาลไม่เดินหน้า

งานวิจัยชี้ สังคมใกล้วิกฤต หากรัฐไม่คิดลงทุนพัฒนาเด็กเล็กด้วยสวัสดิการถ้วนหน้า

งานวิจัย ชี้ชัด สังคมใกล้วิกฤต หากรัฐยังไม่คิดลงทุนพัฒนาเด็ก ด้านไรเดอร์ ร้องขอศูนย์เลี้ยงเด็กฯ เปิดปิดสอดคล้องกับงาน ด้านสภาชนเผ่าฯ บอกว่า สวัสดิการเด็กเป็นเรื่องเดียวกับสัญชาติเด็ก

ขบวนแรงงาน แถลงย้ำ 31 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตา 10 พ.ค.วันความปลอดภัย“ ชีวิตคนงานยังคงเสี่ยง ไร้ความปลอดภัย”

สสรท.สรส. และสภาเครือข่ายผู้ป่วยฯ แถลงย้ำ 31 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตา 10 พ.ค.วันความปลอดภัย“ ชีวิตคนงานตกอยู่ในความเสี่ยง เจอเหตุไฟไหม้ โรงงานระเบิดสารเคมีรั่วรายวัน ยังไร้มาตรฐานความปลอดภัย ”

ขบวนแรงงาน หนุนปรับขึ้นค่าจ้างอัตราเดียวทั้งประเทศ

2 องค์กรนำขบวนแรงงาน สสรท. สรส.แถลง “ขอสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเดียวกันทั้งประเทศและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ย้ำ ค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากัน “ค่าจ้างแรงงานต้องเท่ากัน”

9 ปีผ่านไปยังพบชุมชนไม่เคยรู้เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้านเครือข่ายสุขภาพเตรียมผลักดันเข้าสู่แผนสุขภาพชองชาติ พร้อมเสนอกลไกชุมชนในการดูแลเด็ก

คณะทำงานขับเคลื่อนติดตามนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ยังพบบางหมู่บ้านในพื้นที่ ชาวบ้านไม่เคยรู้เรื่องเงินอุดหนุนเด็ก ด้านเครือข่ายสุขภาพ เตรียมทำข้อมูลวิชาการผลักดันเข้าแผนสุขภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างกลไกชุมชน รับจบทุกปัญหา

เครือข่ายเด็ก พื้นที่ภาคอีสาน ย้ำ สร้าง 3 ประสาน พม.มหาดไทย สาธารณสุข เพื่อสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เน้นย้ำ สร้าง 3 ประสาน พม.มหาดไทย สาธารณสุข

เครือข่ายประชาชน ท้องถิ่น ประสานเสียงเรียกร้อง รัฐกระจายอำนานอย่างเต็มรูปแบบ ย้ำรัฐสวัสดิการจะเกิดได้ต้องกระจายอำนาจ

เวทีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนติดตามนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น ประสานเสียงขานรับรัฐสวัสดิการต้องมาพร้อมการกระจายอำนาจ ย้ำ รัฐมี อย่าวางใจ มติสวัสดิการเด็กเล็กและผู้สูงอายุถ้วนหน้า หากยังไม่เข้าครม.

แรงงานยื่นเร่งรัฐรับอนุสัญญาILO 87 และ98 รัฐบาลมอบของขวัญ ประกาศขึ้นค่าจ้าง 400 เท่ากันทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้

สภาองค์การลูกจ้าง เครือข่ายแรงงานก้าวไกล และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน เสนอตรงกันรัฐให้รับรองอนุสัญญาILO ฉบับ 87 และ98 โดยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนชุมนุมอยู่ที่บ้านพิษณุโลก ไปทำเนียบรัฐบาล

วันกรรมกรสากล สสรท. –สรส. ยื่นข้อเรียกร้อง เร่งด่วนเพิ่มค่าจ้าง 492 บาททั่วประเทศ

วันที่ 1  พฤษภาคม 2567 สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จัดการเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันกรรมกรสากล จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอ “วันกรรมกรสากล ปี 2567 ต่อนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสินโดยมีประเด็นเร่งด่วนและประเด็นติดตามเนื่องจากยื่นมาหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

1 2 112