ข่าว

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ด้าน 10 พรรคการเมือง ฟุ้ง นโยบายรัฐสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง ผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ

วันสตรีสากล 2 ขบวนเรียกร้องสวัสดิการและความเท่าเทียม

“วันสตรีสากล” คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลจำนวน 9 ข้อ และอีกส่วนหนึ่ง คือเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ได้มีประชุมนุมและเจตนารมณ์ “แรงงานรวมพล วันสตรีสากล ‘66 เพราะสังคมนี้สรรค์สร้างโดยแรงงานที่หลากหลาย” ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ หลัก 18 ข้อย่อย

เวทีภาคเหนือพรรคการเมือง ขานรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  พร้อมเสนอกฎหมายใหม่เพื่อสวัสดิการประชาชน

พรรคการเมือง ขานรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ปรับใช้งบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ พร้อมเสนอกฎหมายใหม่เพื่อสวัสดิการประชาชน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านขอเข้าสู่ระบบ  เสนอพรรคการเมือง แก้ม.33 กฎหมายประกันสังคม

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านขอเข้าสู่ระบบ เสนอพรรคการเมือง แก้ม.33 กฎหมายประกันสังคม ด้าน 5 พรรคฯ ขานรับ ย้ำชัดทำทุกอย่างให้คนทำงาน

10 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ โชว์วิสัยทัศน์ เวทีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

10 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ โชว์วิสัยทัศน์ เวทีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมขานรับข้อเสนอคณะทำงานฯสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท ระบุต้องพิจารณางบประมาณแผ่นดินด้วย

“อนาคตของหนู  อยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

เครือข่ายประชาชนประสานเสียง
ขอของขวัญวันเด็ก ให้รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท

Just Transition