ข่าว

วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล..ติวเข้มกฎกระทรวง เพิ่มสิทธิ์คุ้มครอง เตือนนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิด

วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล 16 มิ.ย.! กรมสวัสดิการฯ ติวเข้มกฎกระทรวงฉบับ 15 เพิ่มสิทธิ์คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน เตือนนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิด แนะลูกจ้างร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานหากถูกละเมิด ลุยผลักดันประกันสังคมมาตรา 33 คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน เครือข่ายฯ หวังเกิดสวัสดิการคุ้มครองความเป็นมารดา-หลักประกันถ้วนหน้า

สสรท.-สรส. ยื่นหนุนขึ้นค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ยื่นหนังสือสนับสนุน รัฐมนตรีแรงงาน ทำตามสัญญาประกาศขึ้นค่าจ้าง 400 บาทเท่ากันทั้งประเทศ เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

สมาคมฯ อบจ. ย้ำชัด ไม่ทิ้งสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมชวน อบต.เทศบาล ผลักดันร่วม

สมาคมฯ อบจ. ย้ำชัด ไม่ทิ้งสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมชวน อบต.เทศบาล ผลักดันร่วม ด้านกมธ.สวัสดิการสังคม ยืนยัน สนับสนุนรัฐสวัสดิการ ในขณะที่ P-Move เตรียมเคลื่อนหากรัฐบาลไม่เดินหน้า

งานวิจัยชี้ สังคมใกล้วิกฤต หากรัฐไม่คิดลงทุนพัฒนาเด็กเล็กด้วยสวัสดิการถ้วนหน้า

งานวิจัย ชี้ชัด สังคมใกล้วิกฤต หากรัฐยังไม่คิดลงทุนพัฒนาเด็ก ด้านไรเดอร์ ร้องขอศูนย์เลี้ยงเด็กฯ เปิดปิดสอดคล้องกับงาน ด้านสภาชนเผ่าฯ บอกว่า สวัสดิการเด็กเป็นเรื่องเดียวกับสัญชาติเด็ก

ขบวนแรงงาน แถลงย้ำ 31 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตา 10 พ.ค.วันความปลอดภัย“ ชีวิตคนงานยังคงเสี่ยง ไร้ความปลอดภัย”

สสรท.สรส. และสภาเครือข่ายผู้ป่วยฯ แถลงย้ำ 31 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตา 10 พ.ค.วันความปลอดภัย“ ชีวิตคนงานตกอยู่ในความเสี่ยง เจอเหตุไฟไหม้ โรงงานระเบิดสารเคมีรั่วรายวัน ยังไร้มาตรฐานความปลอดภัย ”

ขบวนแรงงาน หนุนปรับขึ้นค่าจ้างอัตราเดียวทั้งประเทศ

2 องค์กรนำขบวนแรงงาน สสรท. สรส.แถลง “ขอสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเดียวกันทั้งประเทศและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ย้ำ ค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากัน “ค่าจ้างแรงงานต้องเท่ากัน”

Just Transition