แรงงานหลังโควิด

แผนฟื้นฟูช่วยพลิกชีวิตแรงงาน หลังวิกฤตโควิด ต้องเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้

เสนอแผนฟื้นฟูต้องมีแนวคิดให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สามารถทำให้แรงงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อการฟื้นฟูด้วยเศรษฐกิจรากหญ้า พร้อมแนวคิดสร้าสวัสดิการสังคมมารองรับยามวิกฤติในอนาคต

โควิดพ่นพิษเหมาค่าแรงเสี่ยงตกงาน แบบไม่ได้ค่าชดเชย เสนอแผนฟื้นฟูพัฒนาแรงงานเพื่องานที่มั่นคง

ผู้นำแรงงาน ห่วงแรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้น หวั่นตกงานแบบไม่เลิกจ้าง แต่ไม่ให้งานทำ หากเยียวยา 3 เดือนจบ ยังไม่ถูกเรียกกลับทำงาน โดยเฉพาะเหมาค่าแรง คงถูกทิ้งจำนวนมาก แม้ทำงานมานานกับบริษัท 6-7ปี รัฐควรคำนึงถึงแผนฟื้นฟูต้องสร้างอาชีพแรงงานทุกกลุ่มได้ เพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง

แรงงานโรงแรมและบริการ-มัคคุเทศก์ กระทบหนักเสนอแผนเยียวยา-รักษางาน และส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมฯ ร่วมกับมัคคุเทศ ยื่นข้อเสนอกระทรวงแรงงานให้เยียวยาเพื่อรักษางาน พร้อมส่งเสริมไทยเที่ยวไทย เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวกระทบหนัก

แรงงานภาคบริการโรงแรม เสนอรัฐใช้เงินฟื้นฟูสร้างงาน เชื่อช่วยเศรษฐกิจได้

แรงงานภาคบริการ โรงแรม เสนอรัฐแก้ปัญหาให้ตรงจุด เชื่อเงินฟื้นฟูช่วยได้หากทำให้เกิดการจ้างงาน เงินก็สะพัด เศรษฐกิจฟื้นแต่ต้องทำเร็ว หากช้าจะบานปลาย

สหภาพแรงงาน ชวนมองหลังโควิด-19 การจ้างงานแบบใหม่ ซ้ำเติมลูกจ้าง

สหภาพแรงงาน ชวนมองการจ้างงานแบบใหม่หลังโควิด-19 ทำให้ขาดความมั่นคง และไร้การคุ้มครองคนทำงาน พร้อมเสนอรัฐควรปรับมาตรการกฎหมายให้เท่าทัน ต้องฟื้นฟูอาชีพ พัฒนาทักษะเพื่อเสริมอาชีพสำรอง และส่งเสริมการออม

ผู้นำแรงงาน ห่วงตกงานหางานไม่ได้ เสนอรัฐฟื้นฟูการจ้างงานเพื่อความมั่นคง

สาวิทย์ ชี้การช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย คนที่มีอาชีพไม่มั่นคง คนตกงาน ว่างงาน น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญ ควรเป็นประเด็นหลัก ให้รีบฟื้นฟูอาชีพใหม่เพื่อสร้างงานที่มั่นคง

1 2 3 4 5