แรงงานหลังโควิด

นักวิชาการชี้ รัฐเตรียมแผนฟื้นฟูด้านเทคโนโลยีใหม่เอกชน ดันคนงานตกงานเพิ่ม

อ.นภาพร กังวลแผนฟื้นฟูเตรียมส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูงทันสมัย ให้ภาคเอกชน ทำคนว่างงานจำนวนมาก เสนอรัฐรับมือเตรียมรองรับช่วยเหลือ ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสำหรับแผนฟื้นฟู

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์หวั่น แผนฟื้นฟูไม่สนองการจ้างงาน ย้ำโควิดทำความเหลื่อมล้ำสูง

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ หวั่นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คนว่างงานยังไร้ทิศทาง หลังการเยียวยา 3 เดือนจบ แต่การฟื้นฟู โครงการซ้ำเดิม ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจตกต่ำ แม้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจน หากแต่เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูง

แรงงานสุดช้ำเจอโควิดบวกAI ทำตกงานเกือบ 4 ล้านคน

นักวิชาการ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใน วิกฤตโควิด ทำแรงงานตกงานสูงกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง หรือแฮมเบอร์เกอร์ เสนอแผนฟื้นฟูต้องเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการจ้างงาน เพราะปัญหาหลักคือ คนตกงานจำนวนมาก

แรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ หวั่นหลังโควิดตกงานสูง

ผู้นำแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ หวั่นตกงานจำนวนมาก หลังโควิดบวกกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ชงรัฐแก้ปัญหาพัฒนาคน เก่า-ใหม่ให้มีงานทำ เสนอองค์กรต้องมองอนาคตเงินก้อนสุดท้ายเมื่อออกงาน

แรงงานเหยื่อโควิด สุดช้ำไร้มาตรการคุ้มครอง

แรงงานเหยื่อโควิด ย้ำกฎหมายไม่คุ้มครองแรงงาน ทุกกลุ่มถูกทิ้งหลังไวรัสโควิดระบาด จนวันนี้ไม่มีคนป่วย แต่แรงงานถูกย่ำยี ลดค่าจ้างให้หยุดงาน ออกจากงานโดยไม่จ่ายชดเชย

นักกฎหมายชี้ มาตราการรัฐทำกฎหมายแรงงานไม่ศักดิ์สิทธิ์

นักกฎหมาย-ผู้นำแรงงานชี้ การบริหารจัดการกฎหมายแรงงานยังมีปัญหาทางการบังคับใช้ ด้วยไม่มีโรคระบาดในประเทศไทยมานาน ย้ำมาตรการรัฐที่ออกมาสร้างความสับสนจนทำให้แรงงานไร้สิทธิ เสนออนาคตต้องมีการวางมาตรการดูแลเฉพาะเพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ

1 2 3 4 5