นักข่าวพลเมือง วันแรงงานปลอดภัย อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมเคเดอร์

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 25 พ.ค. 58
เหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เมื่อ 22 ปีก่อน นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแรงงาน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงถือเอาโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เป็นเครื่องเตือนใจ โดยการสร้างอนุสาวรีย์โศกนาฏกรรม ของคนงานเคเดอร์ขึ้นนอกจากค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้ว ความปลอดภัยในการทำงานยังเป็นอีกเรื่องที่แรงงานทุกคนต้องการ
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

นักข่าวพลเมือง ตอน สหกรณ์ออมเพื่อชีวิตแรงงาน

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 22 พ.ค. 58
ทุกคนทำงานเพื่อการมีอนาคตที่ดี ต้องการมีปัจจัย 4 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แต่จะมีแรงงานสักกี่คนที่มีบ้านอาศัย มีอาหารดีดีกิน การที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเปิดโอกาสให้แรงงานที่เก็บออม กู้ และค้ำประกันกันเองได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวของพวกเขา

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

นักข่าวพลเมือง แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกัน งานเสวนา แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน เพื่อมาร่วมหาคำตอบส่วนหนึ่งพบว่าอนาคตทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ปัจจุบันเราจะพบว่าการทำงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มคนงานรุ่นใหม่อีกต่อไป

รำลึกเหตุการเคเดอร์ “คิดถึงตุ๊กตา”

วงดนตรีภราดรร่วมรำลึกและร้องเพลงคิดถึงตุ๊กตา แต่งโดยนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บทกวีโดย สหชาติ จันทินมาธร (น้องหงา คาราวาน) ที่บอกเล่าเรื่องราวความหวังของคนงานที่เข้าสู่รั่วโรงงานเพื่อหารายได้ไปจุนเจือครอบครัวและชีวิตที่ดีขึ้น แต่ต้องสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย

นักข่าวพลเมือง วันกรรมกรสากล ข้อเรียกร้อง 360 บาท

สถานี Thai PBS ออกอากศวันที่ 7 พ.ค. 2015
หลายเหตุผลที่ทำให้กลุ่มแรงงานออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิการและค่าแรงขั้นต่ำ เป็นประจำทุกปี โดยฉพาะปีนี้ ปีที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น การเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่ยังมีรายได้น้อย สามารถดำเนินชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้น

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า รายงาน

วันแรงงานแห่งชาติ 2558

วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานเกือบทุกปร­ะเทศทั่วโลกต่างมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2558 ที่ประกอบด้วย 14 สภาองค์การลูกจ้าง และ 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ จึงกำหนดชื่องานว่า แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจักรีวงศ์ รณรงค์สู่อาเซียน และกำหนดข้อเรียกร้องเพื่อเสนอต่อรัฐบาลจำ­นวน 11 ข้อ

เวทีสาธาณะ เสียงแรงงานสมัย คสช.

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ร่างกฎหมายฉบับใหม่ถูกมองว่าขาดความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการและที่สำคัญยังจำกัดโอกาสการมีส่วนร่วมของฝ่ายแรงงานในการตัดสินใจใช้จ่ายกองทุนที่มีเงินสะสมมากที่สุดในประเทศ ข้อเรียกร้องที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรจากฝ่ายบริหารถูกมองว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากความอ่อนแอและขาดความเป็นเอกภาพของขบวนการแรงงานต่างจากอดีตก่อนปี 2536 ที่อำนาจต่อรองของฝ่ายผู้ใช้แรงงานมากพอที่จะรับมือกับฝ่ายนายจ้างแล้วอะไรคือคำอธิบายในเรื่องนี้ เวทีสาธารณะได้ตามไปพูดคุยกับผู้นำแรงงาน ภาคประชาสังคม นักกฎหมายและนักวิชาการด้านแรงงานที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของขบวนการแรงงานในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา

นักข่าวพลเมือง เตรียมรับมือสังคมสูงวัย

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แม้ว่าปัจจุบันจะมี “เบี้ยยังชีพ” ให้กับคนที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ก็พบว่า เบี้ยดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ล่าสุดมีการยกระดับเบี้ยยังชีพให้เป็น “บำนาญพื้นฐานแห่งชาติ” เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้
นักข่าวพลเมือง C-reporters เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน มีรายงาน

นักข่าวพลเมือง มักกะสันสวนสร้างสรรค์

นักข่าวพลเมือง มักกะสันสวนสร้างสรรค์
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น.
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการนำพื้นที่ว่างมักกะสันกรุงเทพมหานครไปปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจคอมเพล็กซ์แบบครบวงจร แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ว่างมักกะสันก็มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รถไฟและแรงงานไทยจึงทำให้มีภาคประชาสังคมและประชาชนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ว่างตรงนี้เอาไว้
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน

เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย

เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2558
ข้อเสนอจัดตั้งกรมขนส่งทางรางหรือกรมรางถูกต่อต้านจากสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่และการจัดการ สหภาพรถไฟยังมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจการรถไฟเปิดทางให้กลุ่มทุนและเอกชนเข้าแสวงหากำไรในเชิงพานิช ซึ่งระยะยาวจะเกิดการผูกขาดและประชาชนจะเสียประโยชน์ ท่ามกลางปัญหาหนี้สินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่กำลังถาโถมอยู่ในปัจจุบัน แผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอปฏิรูประบบขนส่งทางรางถูกวิพากษ์และตอบโต้และอะไรจะเป็นทางออก วิธีการยังมีทางเลือกอยู่หรือไม่เชิญรับฟังทัศนะที่แลกเปลี่ยนรอบด้านจากฝ่ายเสนอแผนฟื้นฟูกิจการสมาชิกสหภาพรถไฟ ที่คัดค้านข้อเสนอการจัดตั้งกรมรางและนักวิชาการด้านการจัดการระบบขนส่ง

เวทีสาธารณะ พลังพลเมือง สร้างสวนมักกะสัน

เวทีสาธารณะ พลังพลเมือง สร้างสวนมักกะสัน
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2558
มักกะสันเป็นพื้นที่ที่กำลังหาแนวทางกันอยู่ว่าพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่ จะเอาไปทำอะไร จะสร้างสรรค์อะไรและจะเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ต่อไปสำหรับอนาคตหรือไม่ นี่คือสิ่งที่คนกรุงเทพกลุ่มหนึ่งชวนกันคุยไม่กี่คนในช่วงเริ่มต้น แล้วเวลาสิบกว่าวันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้คนอีกจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อพื้นที่ที่เรียกว่ามักกะสัน จากความสนใจที่คนเมืองเห็นร่วมกัน จะทำอะไรและจะก้าวไปยังไงเพื่อที่จะให้มันเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมอย่างเปิดกว้างและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย มักกะสันสวนสร้างสรรค์ ของคนเมือง

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย มักกะสันสวนสร้างสรรค์ ของคนเมือง
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2558
เสียงของประชาชนจะเปลี่ยนประเทศหรือว่าเปลี่ยนเมืองได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีการพิสูจน์กันอยู่เสมอ และช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกโอกาสของการพิสูจน์เรื่องนี้ คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะเสนอแนวคิดรวมพลังสร้างข้อเสนอในการเปลี่ยนพื้นที่มักกะสันซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณเจ็ดร้อยไร่ให้เป็นสวนสาธารณะที่สร้างสรรค์ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังมีแผนที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้พัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าในเชิงพานิช

1 2 3 25