เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย มักกะสันสวนสร้างสรรค์ ของคนเมือง

snapshot25snapshot25

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย มักกะสันสวนสร้างสรรค์ ของคนเมือง
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2558
เสียงของประชาชนจะเปลี่ยนประเทศหรือว่าเปลี่ยนเมืองได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีการพิสูจน์กันอยู่เสมอ และช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกโอกาสของการพิสูจน์เรื่องนี้ คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะเสนอแนวคิดรวมพลังสร้างข้อเสนอในการเปลี่ยนพื้นที่มักกะสันซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณเจ็ดร้อยไร่ให้เป็นสวนสาธารณะที่สร้างสรรค์ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังมีแผนที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้พัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าในเชิงพานิช