วิดีโอแรงงาน

นักข่าวพลเมือง วันแรงงานปลอดภัย อนุสาวรีย์โศกนาฏกรรมเคเดอร์

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 25 พ.ค. 58
เหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เมื่อ 22 ปีก่อน นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแรงงาน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงถือเอาโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เป็นเครื่องเตือนใจ โดยการสร้างอนุสาวรีย์โศกนาฏกรรม ของคนงานเคเดอร์ขึ้นนอกจากค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้ว ความปลอดภัยในการทำงานยังเป็นอีกเรื่องที่แรงงานทุกคนต้องการ
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

นักข่าวพลเมือง ตอน สหกรณ์ออมเพื่อชีวิตแรงงาน

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 22 พ.ค. 58
ทุกคนทำงานเพื่อการมีอนาคตที่ดี ต้องการมีปัจจัย 4 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แต่จะมีแรงงานสักกี่คนที่มีบ้านอาศัย มีอาหารดีดีกิน การที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเปิดโอกาสให้แรงงานที่เก็บออม กู้ และค้ำประกันกันเองได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวของพวกเขา

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

นักข่าวพลเมือง แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกัน งานเสวนา แรงงานหนักมาก & ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน เพื่อมาร่วมหาคำตอบส่วนหนึ่งพบว่าอนาคตทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ปัจจุบันเราจะพบว่าการทำงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มคนงานรุ่นใหม่อีกต่อไป

รำลึกเหตุการเคเดอร์ “คิดถึงตุ๊กตา”

วงดนตรีภราดรร่วมรำลึกและร้องเพลงคิดถึงตุ๊กตา แต่งโดยนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย บทกวีโดย สหชาติ จันทินมาธร (น้องหงา คาราวาน) ที่บอกเล่าเรื่องราวความหวังของคนงานที่เข้าสู่รั่วโรงงานเพื่อหารายได้ไปจุนเจือครอบครัวและชีวิตที่ดีขึ้น แต่ต้องสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย

นักข่าวพลเมือง วันกรรมกรสากล ข้อเรียกร้อง 360 บาท

สถานี Thai PBS ออกอากศวันที่ 7 พ.ค. 2015
หลายเหตุผลที่ทำให้กลุ่มแรงงานออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิการและค่าแรงขั้นต่ำ เป็นประจำทุกปี โดยฉพาะปีนี้ ปีที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น การเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่ยังมีรายได้น้อย สามารถดำเนินชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้น

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า รายงาน

วันแรงงานแห่งชาติ 2558

วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานเกือบทุกปร­ะเทศทั่วโลกต่างมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2558 ที่ประกอบด้วย 14 สภาองค์การลูกจ้าง และ 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ จึงกำหนดชื่องานว่า แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจักรีวงศ์ รณรงค์สู่อาเซียน และกำหนดข้อเรียกร้องเพื่อเสนอต่อรัฐบาลจำ­นวน 11 ข้อ

1 2 3 4 5 49