93 สหภาพ แถลงหนุนนายกจากพรรคการเมืองที่รวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ

93 สหภาพแรงงาน ได้แถลงการณ์ร่วม “สนับสนุนตัวแทนจากพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี”

ILOเผยการศึกษาแรงงานข้ามชาติ ทำงานบ้าน ใน3 ประเทศภูมิภาคเอเชีย สุดแย่

การวิจัยเชิงสำรวจโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) พบว่าแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย มีสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ พร้อมชี้ให้เห็นว่างานบ้านเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะ

คึกคักรำลึก 30ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ “คิดถึงตุ๊กตา”

“คิดถึงตุ๊กตา” รำลึก 30ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ คึกคักผู้เข้าร่วมราว 100 คน ทั้งองค์กรแรงงานต่างประเทศ และองค์กรแรงงานไทย มีพิธีสงฆ์ กล่าวรำลึก วางดอกไม้ด้านหน้าอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยของคนงาน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จากนั้นจัดงานอภิปราย “ถอดบทเรียน 30 ปีหลังจากโศกนาฏกรรม Kader และอนาคตความปลอดภัยของคนงาน”

เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ป่วยจากงานเอเชีย ยื่นทูตเกาหลี แก้ปัญหา 15 ชาวอินเดียเสียชีวิตจากโรงงานทำแก้สรั่ว

เครือข่ายเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมเอเชีย สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อสถานทูตเกาหลี แก้ปัญหาชาวอินเดีย 15 รายที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติโรงงานแก้สรั่วทำคนตาย และบาดเจ็บจำนวนมาก

1พ.ค.วันกรรมกรสากล..สสรท.และสรส. เรียกร้องปรับขึนค่าจ้าง 712 บ. พร้อมลดค่าใช้จ่ายประชาชนด่วน และติดตาม 13 ข้อเรียกร้องเก่า

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เดินขบวนรณรงค์ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อ รักษาการนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เรื่อง ข้อเสนอวันกรรมกรสากล ปี 2566 ซึ่งมีข้อเรียกร้องเร่งด่วน 2 ข้อ 1.เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้าง 712 บาท 2. ลดค่าใช้จ่ายประชาชน และติดตาม 13 ข้อเรียกร้องเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาล

แรงงาน จับมือภาคประชาชน ยื่นรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง หยุดสัญญาทาสเอกชนผูกขาดการผลิต

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยาเพื่อชาติเพื่อชาติและประชาชน (คฟปย.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) เครือข่ายสลัมสี่ภาค และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ “แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง ยกเลิก “สัญญาทาสให้เอกชนผูกขาดผลิตไฟฟ้า”

สหภาพพนักงานสปส. เสนอปรับปรุงสวัสดิการพนักงานประกันสังคม และ ปฏิรูปสำนักงานใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2566 สหภาพพนักงานประกันสังคม สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.) และ สหพันธ์แรงงานกิจการสาธารณูปโภคระหว่าประเทศ – ประเทศไทย (PSI – THAI) ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอให้ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานประกันสังคม และ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม

9 พรรคการเมือง ประสานเสียงแนวนโยบายรัฐสวัสดิการ เน้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

9 พรรคการเมือง ประสานเสียงแนวนโยบายรัฐสวัสดิการ เน้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ้นมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณ เสนอใช้งบกลาง ตัดงบทหาร ปรับปรุงกฎหมาย

พรรคการเมือง ชี้ไรเดอร์คือลูกจ้าง หนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพ

พรรคการเมืองชี้ชัดไรเดอร์คือลูกจ้าง สนับสนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพและการเปิดเผยอัลกอริทึมของบริษัทแพลตฟอร์ม

342 องค์กรแถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่

แถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่ จากคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 342 องค์กร

สหภาพคนทำงานร่วมกับ 18 เครือข่าย แถลงความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

ความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

สหภาพคนทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่าย 18 องค์กร

1 2 3 204