วันกรรมกรสากลแรงงานไทย 2 ขบวนยื่นข้อเรียกร้อง 22 ข้อ

แรงงานไทยจัดเดินรณรงค์เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล โดยยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้านสิทธิ สวัสดิการแรงงาน และค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาทให้เท่ากันทั้งประเทศ

ขบวนแรงงานทวงค่าจ้าง 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา คสรท.และสรส. ได้เคยยื่นนำเสนอหลักการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท 421 บาท และ 700 บาท โดยปรับเท่ากันทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2560 แต่ไม่คืบ

“ตำรวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ”

            เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2565  การเสวนาในโอกาสวันสตรีสากล 2565 “ตำรวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ” ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กทม.และทางออนไลน์             เป้าหมายการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 5 เรียกร้องให้มีความเสมอภาคทางเพศ โดยมีเป้าหมายย่อยที่สำคัญคือต้องขจัดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และ SDG ข้อ16 เรียกร้องให้มีความยุติธรรม โดยการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ในการที่จะบรรลุSDGs ทั้งสองประการได้ องค์กรตำรวจเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่ต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบและวัฒนธรรมบางประการ กล่าวคือ การปรับองค์ประกอบของกำลังคนให้มาจากหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีผู้หญิงเป็นตัวแทนอยู่ในโครงสร้างองค์กรทุกระดับ เพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่จะตอบสนองต่อความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยที่หลากหลายของประชาชนกลุ่มชายขอบทุกกลุ่ม อันรวมถึง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ในประเทศไทย ยังมีผู้หญิงในองค์กรตำรวจน้อยมาก โดยเฉพาะในภารกิจสำคัญขององค์กรคืองานสอบสวน ซึ่งปัจจุบัน มีพนักงานสอบสวนทั้งหมดประมาณ 12,000 คน แต่มีพนักงานสอบสวนหญิงเพียง 700 คน หรือ […]

คสรท.สรส.เสนอคลังสนับสนุนปรับขึ้นค่าจ้าง 492 บาท

คสรท.และสรส.เสนอคลังแก้วิกฤติสร้างความมั่นงคง ลดภาระประชาชน สนับสนุนปรับค่าจ้าง 492 บาท เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ผลกระทบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ไม่มั่นคง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

“ผลกระทบการจ้างงานจากการผลิตในห่วงโซ่อุปทานโลก” และการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ไม่มั่นคง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เครือข่ายแรงงาน จี้กระทรวงแรงงานจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ผู้แทนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้มีการกำหนดการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

สร.รฟท.ร้องผู้ตรวจการแผนดิน เร่งรัฐปฏบัติตามกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ประชาชน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ (สร.รฟท.) ร้องผู้ตรวจการแผนดิน เร่งรัฐให้ปฏบัติตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชน

คสรท.และสรส.บุกทวงค่าจ้าง 492บาท เสนอหยุดสินค้าแพง

คสรท.และสรส.เดินหน้าทวงรัฐให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาท พร้อมลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค่าอุปโภคบริโภคด้วย

ร้องกมธ.แรงงาน จี้รัฐปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 425 บาท พร้อมควบคุมสินค้าแพงทั้งประเทศ

สมัชชาแรงงานแห่งชาติ พร้อมเครือขาย ยื่นหนังสือต่อปธ.กมธ.แรงงาน เรื่อง สินค้าแพง ขอช่วยเสนอรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 425 บาทเท่ากันทั้งประเทศ

ไอแอลโอ ปรับลดประมาณการการฟื้นตัวของตลาดแรงงานปี 2565

รายงานแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกและประเด็นสังคม 2565 (World Employment and Social Outlook Trends 2022) ของไอแอลโอ เตือนการฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าและไม่แน่นอน เนื่องจากการระบาดใหญ่ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดแรงงานทั่วโลก วันที่ 17 มกราคม 2565 (ข่าวไอแอลโอ (เจนีวา)) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ได้ปรับลดประมาณการการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในปี 2565 โดยคาดการณ์จำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกลดลงเทียบเท่ากับงานเต็มเวลาจำนวน 52 ล้านตำแหน่งซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2562 ประมาณการก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2564 ได้คาดการณ์การลดลงของงานเทียบเท่ากับงานเต็มเวลาจำนวน 26 ล้านตำแหน่ง  แม้ว่าตัวเลขประมาณการล่าสุดเป็นการปรับปรุงจากสถานการณ์ในปี 2564 แต่ประมาณการล่าสุดนี้ยังคงต่ำกว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกช่วงก่อนการระบาดใหญ่เกือบร้อยละ 2 ตาม แนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกและประเด็นสังคม 2565(WESO Trends) ของไอแอลโอ มีการคาดการว่าการว่างงานทั่วโลกจะยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 จนถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อย มีการประเมินว่าระดับการว่างในปี 2565 อยู่ที่ 207 ล้านคน เทียบกับ 186 […]

1 2 3 201