ข่าวแรงงาน

สถาบันแรงงาน และเศรษฐกิจ ยื่น 4 ข้อเสนอ เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และ40

สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมสำเนาส่งถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม   และคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม ให้ยกระดับมาตรการดูแลเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 และแรงงานอิสระกลุ่มอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีข้อเสนอ 4 ข้อ

แรงงานนอกระบบ เสนอรัฐทบทวนมาตรการเยียวยาพร้อมเสนอ 3 ข้อแก้ปัญหา

สมาพันธ์ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย เสนอรัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ที่ไดัรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คสรท. และสรส.แถลง งดจัดงานวันกรรมกรสากล 1 พ.ค.นี้ พร้อมเสนอ 6 ข้อแก้โควิด-19

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ออก แถลงการณ์เรื่อง   งดจัดงาน “วันกรรมกรสากล” 1 พฤษภาคม 2563 พร้อมนำข้อเสนอเฉพาะหน้าต่อรัฐ 6 ข้อแก้ปัญหาโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย

รองนายกแถลง 8 มาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ ผลกระทบจากโควิค-19

รองนายก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลง 8 มาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ ด้านสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ เสนอ 4 มาตรการแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 คือ มาตรการด้านการเงิน และภาษี มาตรการด้านการจ้างงาน มาตรการด้านสุขภาพ และมาตรการสำหรับผู้ประกันตนภายใต้ การประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40

สปส.มีมติช่วยนายจ้าง-ผู้ประกันตน ผลกระทบโควิด-19

บอร์ดประกันสังคม ลงมติ กรณีโควิด-19 มติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนว่างงานเพิ่มกรณีลาออก ร้อยละ 45 ไม่เกิน 90 วัน และกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน เป็นเวลา 2 ปี ฝ่ายลูกจ้างเสนอ การรักษาหากติดเชื้อ รัฐต้องรับผิดชอบเหมือนหลักประกันสุขภาพ และรักษาที่โรงพยาบาลผู้ประกันตนใช้สิทธิอยู่ ไม่ใช่ปฏิเสธการรักษา โยนไปโรงพยาบาลรัฐ

ลูกจ้างโรงแรม ร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาCOVID-19 ทำอ่วม นายจ้างสั่งหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้าง

สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม แจ้งสถานบริการ กิจการโรงแรมประสบปัญหาหนักสั่งลูกจ้างหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้าง หลังนักท่องเที่ยวหาย เรียกร้องรัฐหามาตรการแก้ปัญหาเพื่อความเป็นธรรม ด้านประธานกรรมาธิการ การแรงงาน เสนอ แนวทางรัฐให้แก้ไขปัญหาแรงงานด่วน ส่วนนายกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 พร้อมมาตรการเยียวยา

1 2 3 4 377