ข่าวแรงงาน

คสรท. และเครือข่าย ขอมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมด้วยเครือข่าย ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เรื่อง ขอให้เร่งช่วยเยียวยาลูกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกที่ 2

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน แถลงถึงรัฐการเยียวยาแรงงานต้องชัดครอบคลุมทุกคน

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และองค์กรภาคี แถลงการณ์ 10 ข้อ มาตรการเยียวยาแรงงานจากผลการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งใหม่ ต้องชัดเจน เพียงพอ ครอบคลุมทุกคนในประเทศ

“ของขวัญวันเด็ก 2564 ที่มีคุณค่าที่สุด คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า”

ภาคประชาสังคม 301 องค์กร เรียกร้องนายกรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็กปี 2564 ด้วยนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า”

เสนอ ปธ.คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาฯ ถึงการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง ๑๒ องค์กร ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ข้อเสนอต่อการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

องค์กรภาคประชาสังคม แถลงผ่านสื่อ“ไม่โยนบาป คาดโทษแรงงานข้ามชาติ ใช้ปัญญาฝ่าวิกฤติร่วมกัน”

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง 12 องค์กร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน
“ไม่โยนบาป คาดโทษแรงงานข้ามชาติ ใช้ปัญญาฝ่าวิกฤติร่วมกัน”
24 ธันวาคม 2563

มติครม. รับทราบของขวัญปีใหม่ของก.แรงงาน ปี 64 ลดเงินสมทบ เพิ่มเงินสงเคราะบุตร และค่าคลอดบุตรส่วนนอกระบบลดดอกเบี้ยเงินกู้

นายกนั่งประธานรับทราบ กระทรวงแรงงานมอบของขวัญให้แรงงาน ลดดอกเบี้ยกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ลดเงินสมทบให้นายจ้าง-ลูกจ้าง การพัฒนาฝีมือแรงงานOnlineฟรี การฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยฯ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร 600 เป็น 800 บาท เพิ่มค่าคลอดบุตรและฝากครรภ์ อัตรา 13,000 บาทเป็น 15,000 บาท

1 2 3 4 391