แถลงเรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้กรณี 13 ก.ก.สร.รฟท. จากเหตุรถไฟตกรางที่เขาเต่า ผ่านมา 12 ปี ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ชดใช้ 25 ล้านบาทข้อหาทิ้งงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แถลงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี กรณีข้อกล่าวหา 13 กรรมการสร.รฟท.ถูกกล่าวหาละทิ้งงานจากการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟเพื่อประโยชน์แก่ผู้โดยสาร เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย หลังรถไฟตกรางที่เขาเต่า ผ่านมา 12 ปี ปปช. ส่งฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ล่าสุดศาลพิพากษาให้สั่งจำคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา และยังต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก 25 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตอุทธรณ์

แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว กมธ.แรงงานและคัดกรองคนต่างด้าว

แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านกมธ.แรงงานส่งหนังสือถึงนายกให้ทบทวนการยกเลิกโครงการฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้แรงงานได้รับบริการทางการฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

สหภาพคนทำงานเสนอมาตรการดูแลแรงงานหลังถูกสั่งปิดแคมป์

สหภาพคนทำงาน ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากคำสั่งปิดแคมป์แรงงานในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และแรงงานข้ามชาติ

สหภาพคนทำงานยื่น 11 ข้อ พิจารณางบประมาณ65 ลดความเดือดร้อนประชาชน

สหภาพคนทำงานได้รวมตัวกันบริเวณประตู 4 หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธิ์ จันทรโอชา เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

แรงงานประมงเฮ หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง (FRN) ได้รับชัยชนะในการร้องเรียน หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างให้จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

สร.รฟท.ร้องศาลปกครอง ให้พิจารณาคดีการจ่ายค่าชดเชยบริษัทโฮปเวลล์ใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสร.รฟท. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคดีการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำวินิจฉัย ที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

คสรท.และสรส.ยื่นUN เสนอวัคซีนโควิด-19สำหรับประชากรโลก

คสรท.และสรส.เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมเป็นกลไกหลักในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มวลมนุษยชาติเข้าถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เข้าถึงวัคซีนป้องกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมพร้อมกับยกเลิกระบบสิทธิบัตร ยา และวัคซีนป้องกันโรค ให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเสรี สำหรับประเทศไหนที่ไม่มีความพร้อม ฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอ ก็ให้องค์การสหประชาชาติ เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจรัฐบาล หลังตัด – ลดงบประมาณปี65 ด้านสวัสดิการสังคม ทำเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าหล่นหาย

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจของรัฐบาล (ร่าง)พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 งบประมาณด้านสวัสดิการสังคม ถูกตัด – ลดลง ขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤต แถมด้วยการตกหล่น! นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ..

วันกรรมกรสากล แรงงานนอกระบบ แถลงเรียกร้องรัฐมีมาตรการแก้วิกฤตโควิด-19 พร้อมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 1 พฤาภาคม 2564 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีเนื้อหาและข้อเรียกร้อง

1 2 3 199