ข่าวแรงงาน

บ.บอดี้ แฟชั่น เลิกจ้างฟ้าผ่า 800 คน

คนงานผลิตชุดชั้นใน บอดี้ แฟชั่น ช็อก นายจ้างเลิกจ้างรวดเดียว 800 คน หลังใช้เหตุสุดวิสัยโควิดปิดงานให้ลูกจ้างใช้เงินประกันสังคม 62%ยาวครบ 3 เดือน 

“ผู้นำรุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19”

บทสรุปเวที ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19”

แชร์ว่อนกระทรวงแรงงาน บัตรสนเท่ห์ สปส. สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด หามือปล่อยในห้องน้ำ

แชร์ว่อนกระทรวงแรงงาน บัตรสนเท่ห์ สปส. สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด หามือปล่อยในห้องน้ำ

อ.ณรงค์ เสนอตั้งธนาคารแรงงาน หลังพบเงินประกันสังคม ถือหุ้นธนาคารเอกชน และพันธบัตรรัฐบาล เพียบ

อ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เสนอตั้งธนาคารแรงงานเอง เผยสปส.นำเงินผู้ประกันตนถือหุ้นธนาคารเอกชนอื้อ ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพี้ยบ ยังไม่รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นนอก เหลือเงินเพียง1.5 หมื่นพันล้านที่ใช้ได้ นอกนั้นเป็นกระดาษ

ผลพวงโควิด ทำคนท้องตกงาน-ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม

ผู้นำแรงงานหญิง ย้ำผลพวงโควิดกระทบหนักทั้งระบบ ฉวยเลิกจ้างคนท้อง ไร้การคุ้มครองทางกฎหมาย สส.หญิง เสนอร่วมกันแก้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานถึงรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 จัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า  โควิดซ้ำผลกระทบการปิดเมืองเกิดความรุนแรงในครอบครัวหนักสุดทำร้าย และข่มขืนลูก ด้านองค์กรพัฒนาเอกชนเสนอรัฐต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ฟื้นฟูแรงงานทั้งระบบ โดยเฉพาะในเมืองกระทบมาก ผู้แทนรัฐแจงต้องช่วยกันดูแล แม้มีระบบ มีกฎหมาย แต่ต้องมีคนส่งเสียง จะได้ตรวจสอบ

1 2 3 4 386