ข่าวแรงงาน

ผู้ใช้แรงงาน ยื่นตรวจสอบประกันสังคม พร้อมเสนอปฏิรูปใหม่

คสรท. สรส. เสนอ 7 ข้อแก้ปัญหาแรงงาน ปฏิรูประบบประกันสังคม จัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า พร้อมยื่น 1 หมื่นรายชื่อร่วมฟ้อง ชงตั้งคณะทำงานร่วม ด้านเครือข่ายแรงงานฯ ย้ำสปส.ฟังเสียงเจ้าของเงิน ให้ตรวจสอบการลงทุน หลังพบการลงทุนมีความเสี่ยง

“วันงานที่มีคุณค่า” คสรท.จับมือสรส.เสนอ 7 ข้อ จัดสวัสดิการถ้วนหน้า-ปฎิรูปสปส.

“วันงานที่มีคุณค่า”(World Day for Decent Work)หรือวัน Decent Work คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เสนอ 7 ข้อ แก้ปัญหาแรงงาน จัดสวัสดิการสังคมให้เท่าเทียม และปฏิรูปประกันสังคม

แรงงานยานยนต์ วาง “ยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤติโรคระบาคกับเศรษฐกิจโลก”

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ ชวนกรรมการบริหารและสมาชิกวางยุทธศาสตร์การเจรจาข้อเรียกร้องหลังวิกฤติโรคระบาดกับเศรษฐกิจโลก

ผู้ใช้แรงงานร่วมชี้ชะตาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในสถานะสถาบันด้านแรงงาน

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริดเอแบรท์ (FES) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในสถานะสถาบันด้านแรงงาน : บทบาทและการสนับสนุน”

เครือข่ายผู้หญิง เสนอรมช.แรงงาน แรงงานหญิง แม่และเด็ก ตกงาน อดอยาก รุนแรง ช่วงโควิด-19

รมช.แรงงาน รับข้อเสนอเครือข่ายผู้หญิงแก้ไขการละเมิดสิทธิผู้หญิงในที่ทำงาน การเลิกจ้าง  การพัฒนาฝีมือ และการหางาน พร้อมสินเชื่อดอกเยี้ยต่ำ

คสรท.และสรส.เสนอรมว.แรงงานแก้ปัญหาด่วน 6 ข้อ ติดตาม 10 ข้อ

รมว.แรงงาน รับข้อเสนอ แก้ปัญหาผลกระทบแรงงานช่วงโควิด หลายข้อต้องแก้กฎหมายประกันสังคม ด้านแรงงานเสนอสิ่งที่ต้องทำด่วน มี 6 ข้อ และติดตาม 10 ข้อเรียกร้อง  รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ทั้งสุขภาพ การศึกษา การปฏิรูปประกันสังคม ตั้งธนาคารแรงงาน สร้างโรงพยาบาล และจัดหางาน

1 2 3 4 388