ข่าวแรงงาน

ลูกจ้างสุดช้ำ นายจ้างประกาศปิดกิจการแบบฟ้าผ่า ตกงานนับพันคน

ลูกจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุดช้ำตกงานไม่รู้ตัว เตรียมเข้ากระทรวงแรงงาน 26 ธ.ค.นี้ หลังนายจ้างประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างรวดเดียวทั้งโรงงาน หลังยื่นข้อเรียกร้องปรับสภาพการจ้าง นายจ้างอ้างพิษเศรษฐกิจและเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมเปิดบริษัทใหม่รับพนักงานกลับเข้าทำงาน ปรับสวัสดิการใหม่

รูปแบบการจ้างงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม

    The Future Of Work and Social Protection :  รูปแบบการจ้างงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม รัฐต้องปรับตัว ปฏิรูปกฎหมายแรงงานใหม่ จัดระบบข้อมูลเพื่อการทันต่อสถานการณ์รูปแบบการจ้างงาน การปลดออกเลิกจ้างคุ้มครองสัญญาจ้างและค่าจ้าง การจัดเก็บภาษี เพื่อความเป็นธรรม รวมถึงประฏิรูประบบประกันสังคม สร้างแรงจูงใจเพื่อดึงคนเข้าสูระบบ

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ โหวต “ร่วง” นโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ จวกการคุ้มครองแรงงานไร้ประสิทธิภาพ

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ จัดเกรดนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ “รุ่ง” หรือ “ร่วง” เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล หลายฝ่ายประสานเสียงครม.ตู่สอบตกร่วงทุกประเด็น ระบุการคุ้มครองแรงงาน ไม่มีความก้าวหน้า ทั้งมาตรการการคุ้มครองแกนนำแรงงานที่ถูกฟ้องคดีปิดปากร่วมกับนักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการกว่า 20 คดี การคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ชายแดนไร้ประสิทธิภาพ พร้อมห่วงกระบวนการต่อใบอนุญาตทำงานปี 63 อาจล่าช้าซ้ำรอยปี 60 จนส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลุดออกจากระบบมากถึง 811,437 คน

แรงงานภาคเหนือ เรียกร้องรัฐรับรองอนุสัญญาILO และการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎมาย

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ องค์กรส่งเสริมด้านสิทธิแรงงานกว่า 15 องค์กร แถลงเรียกร้องรัฐไทย และรัฐเมียนมา ให้ดูแลด้านสิทธิคุณค่าของของคนงาน การคุ้มครองสวัสดิการ และการมีส่วนร่วม ให้รับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 ฉบับที่ 98ฉบับที่ 189 และ181

แรงงานโตโยต้า เปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในสถานประกอบการ

สหภาพแรงงานโตโยต้า เปิดตัวศูนย์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า  ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ของสหภาพแรงงาน และพิพิธภัณฑ์แรงงานในสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย

1 2 3 4 371