ข่าวแรงงาน

งานที่มีคุณค่า –แรงงานข้ามชาติ และคนงานแพลตฟอร์ม

เสนองานวิจัยแรงงาน “งานที่มีคุณค่า –แรงงานข้ามชาติ และคนงานแพลตฟอร์ม”กรณีแรงงานก่อสร้างพบปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เรื่องสุขอนามัย ด้านที่พัก ไม่มีห้องสุขา นายจ้างไม่จัดอุปกรณืป้องกัน อุบัติเหตุอื้อแต่สถิติไม่ขึ้น ด้านคนงานแพลตฟอร์ม แย่สุดไม่มีระบบดูแล ไม่มีสวัสดิการดูแล เกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับการดูแล เสียชีวิตบริษัทมีให้แค่พวงหรีด

เคาะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท บังคับใช้ 1 ม.ค.63

ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ม.ค.63 ปรับขึ้น 5-6 บาท ชลบุรี -ภูเก็ตค่าจ้างสูงสุด336 บาท 3 จังหวัดภาคใต้นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รั่งท้าย 313 บาทกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ปรับขึ้น 331 บาทต่อวัน

แรงงานประมง1,200คน เรียกร้องการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องอนุสัญญาILO

เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง-สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้อนุสัญญา ILO ฉบับ 188

แรงงานยานยนต์ค้านนำเงินสปส.ปล่อยกู้

แรงงานยานยนต์ ALCT ยื่นค้านนายกสั่งสปส.ปล่อยเงินกู้ ห่วงเงินหมด พร้อมแจงประกันสังคมมีวัติถุประสงค์เฉพาะ เป็นเงินของผู้ใช้แรงงาน เพื่อจัดสวัสดิการ

เบี้ยวแรงงาน หลังคสรท.ทวงข้อเรียกร้องปี2560-ปี2562 ไร้การแก้ปัญหา

ทวงถามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลตั้งแต่ปี 2560 พบ 10 ข้อ และข้อเรียกร้องวันงานที่มีคุณค่า เสนอให้ “ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต” ผู้นำสรุปยังไม่มีความคืบหน้า รัฐบาลเบี้ยวไม่มาชี้แจง

1 2 3 4 5 371