ข่าวแรงงาน

ประชุมใหญ่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เลือกกรรมการชุดใหม่ ทวีป กาญจนวงศ์ นั่งประธานต่อ

คุมเข้มโควิด-19 ประชุมใหญ่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลก่อนเข้าประชุม

ILO เผยพบเกี่ยวกับสภาพการทำงานแรงงาน ประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปฯแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การละเมิดยังคงปรากฎอยู่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นำเสนองานวิจัย สำรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย พบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีการละเมิดยังคงปรากฎในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล รวมถึงลักษณะการละเมิดร้ายแรง อาทิ การทำงานโดยไม่สมัครใจและการบังคับข่มขู่ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะแรงงานบังคับ

กลุ่มผู้หญิงประสานเสียง เสนอแก้รัฐธรรมนูญ ชูคำขวัญ ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง

เครือข่ายกลุ่มผู้หญิง ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล แก้รัฐธรรมนูญ แบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ให้รับรองอนุสัญญาILO สร้างความเท่าเทียม หยุดการกีดกัน และคุกคามทางเพศ การเลิกจ้าง เพิ่มสิทธิการลาคลอด 180 วัน ผู้ชายลาดูแลลูก และภรรยาหลังคลอด  การประกันสังคมมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มค่าจ้าง จัดสวัสดิการ ตามนโยบายที่หาเสียง 

“วันสตรีสากล 2020” : บทบาทสตรีในขบวนการแรงงานสากล ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

วันแรงงานสตรีสากล 2020 จุดเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยน “บทบาทสตรีในขบวนการแรงงานสากล ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง”

กระทรวงแรงงาน แถลง มาตรการคุมเข้ม ดูแลแรงงานกลับจากเกาหลีใต้

กระทรวงฯ แถลงมาตรการคัดกรองก่อนส่งแรงงานไทยในเกาหลีใต้กลับประเทศ ให้เฝ้าระวังอาการ 14 วัน รมว.แรงงาน กำชับทูตแรงงาน สำนักงานแรงงาน 13 แห่ง ประสานนายจ้างช่วยดูแล พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงวิธีป้องกันตนเอง

1 2 3 4 5 377