ข่าวแรงงาน

ILO CFA เรียกร้องไทยปรับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO CFA) เปิดรายงานการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานในประเทศไทย เรียกร้องแก้กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยกตัวอย่างกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับด้านแรงงานสัมพันธ์

ภาคประชาสังคมเสนอประธานอาเซียน ให้พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการไทยเพื่อการจัดการประชุมอาเซียนภาคประชาชน นำโดย นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง และ นางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์ ประธานร่วมฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ ประธานและผู้นำอาเซียน เรื่อง  ข้อเสนอของภาคประชาสังคมต่อเรื่องการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ของประชาคมอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

คารวะอาลัยรัก พี่สพรั่ง มีประดิษฐ์ นักต่อสู้แห่งชนชั้นกรรมกร

  พี่สะพรั่งเป็นนักรบแห่งชนชั้นกรรมกรที่เรารักและศรัทธาเชื่อมั่น  เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเสมอ…ขอพี่สู่สุคติ

อสร.เตรียมพบรมว.แรงงาน เสนอประกันสังคม ม.40 เป็นสวัสดิการ

อาสมาสมัคแรงงาน(อสร.) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมเตรียมข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ให้แก้ปัญหาด้านทักษะ พัฒนาความรู้ จัดสวัสดิการดูแล แก้ระเบียบใหม่ให้ทันสมัย

ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง อนาคตระบบการขนส่งของรัฐจะเป็นอย่างไร?

ภาคประชาสังคม เครือข่ายมักกะสัน สหภาพแรงงาน นักวิชาการ ร่วมวงเสวนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….” กับอนาคตระบบการขนส่งทางรางของรัฐจะเป็นอย่างไร?  ตอกย้ำความต้องการ “สมาพันธ์คนงานรถไฟ” แถลงข่าวให้ “รัฐบาลต้องหยุด การออกกฎหมายเพื่อแปรรูปกิจการขนส่งทางรางของรัฐไปให้เอกชน”

ภาคประชาสังคม แถลงกังวลแก้ปัญหาค้ามนุษย์ –การบังคับใช้แรงงาน ยังต่ำกว่ามาตรฐาน คงระดับ Tier 2

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มูลนิธิฯ) ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย ย้ำปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2) เช่นเดียวกับปีนี้ ขอเสนอ 7 ข้อแก้ไขปัญหา

1 2 3 4 5 366