ข่าวแรงงาน

แรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและคนทำไม้ เสนอ 11 ข้อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ต่อUNและกธร.สภาฯ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและคนทำไม้ เสนอ 11 ข้อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ต่อUNและคณะกรรมาธิการการแรงงานแห่งชาติ (กธร.) สภาผู้แทนราษฎร ตอกย้ำแรงงานข้ามชาติยังถูกเอาเปรียบ เข้าไปถึงสิทธิ

เครือข่ายประชาชน แถลงข้อเสนอ รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย

เครือข่ายประชาชน กว่า 120 องค์กร ร่วมแถลงการณ์ เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย

แรงงานนอกระบบ 5 ภูมิภาค ร้องการฟืนฟูอาชีพ และหลักประกันรายได้ ที่กระทบจากโควิด

แรงงานนอกระบบ 5 ภูมิภาค 98 เครือข่าย ร้องรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อการฟืนฟู อาชีพ รายได้ การคุ้มครอง ที่กระทบหนักจากโควิด

ผู้นำแรงงาน ย้ำปัญหาโควิดกระทบหนัก ร้องรัฐต้องดูแล กฎหมายที่ล้าหลัง

สภาแรงงานยานยนต์ประชุมใหญ่ รมว.แรงงาน ร่วมรายงานผลงาน ด้านปธ.กรรมาธิการการแรงงาน ย้ำการทำหน้าที่แก้ปัญหาแรงงาน แจ้งนายก ประยุทธิ์ไม่รับร่างกฎหมายแรงงาน อ้างเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ไม่หวั่นเตรียมเสนอใหม่ พร้อมแก้กฎหมายประกันสังคมมาตรฐานเดียวลดความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการ

สรุปเวทีสาธารณะ “ข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงานนอกระบบและการท่องเที่ยว”

นักวิชาการ นำเสนองานวิจัยผลกระทบโควิด ต่อแรงงานนอกระบบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยว พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ

1 2 3 4 5 391