wasana

สรส. แถลงผลการเจรจาร่วมสหภาพรัฐวิสาหกิจเภสัชกับผู้แทนนายก

แถลงการณ์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง ผลการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ กับผู้แทนนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) แม้จะได้ข้อสรุปจากการเจรจา แต่ทาง สร.อภ. ชมรมแพทย์ชนบท และเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ จะประชุมและติดตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี และกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ต่อไป

แพทย์ชนบท แถลงโต้รัฐมนตรีให้ข่าวบิดเบือน -ล้มโต๊ะเจรจา:หลังประกาศชัยหยุด P4P

ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของ รมต. และทีมเจรจาฝ่ายรัฐบาลอ้างบิดเบือนผลการเจรจา เสนอข้อมูลเฉพาะเรื่อง P4P ต่อคณะรมต. แต่ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการร่วมจ่าย (co-payment) การตรวจสอบการปลดผอ.องค์การเภสัชฯ การแทรกแซง provider-purchaser split และเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย หากเอกสารการประชุมอย่างเป็นทางการก็ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆามที่เจรจาตกลงกันไว้ ก็จะดำเนินการชุมนุมขับไล่ รมต.ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี อย่างแน่นอน โต้กรณีที่ รมต.ประดิษฐ์ออกมาให้ข่าวหลังมีมติ ครม.ที่บิดเบือนไปจากข้อตกลงในการเจรจาที่ทำเนียบรัฐบาล เตือนความอดทนมีขีดจำกัด แต่จะรอดูความชัดเจนอีก 1-2 วันนี้

ตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม” สร้างกลไกแหล่งทุนที่ยั่งยืน พัฒนาภาคประชาสังคม

นักวิชาการว่า ภาครัฐเองไม่สนใจที่จะสร้างกลไกในการพัฒนาสังคม การบริการสังคม ทั้งในส่วนของงบประมาณและบุคลากร หรือสร้างกลไกให้ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น เสนอให้รัฐปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรายได้กองสลาก ที่นำเงินจากการขายสลากเข้ารัฐ ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำกฎหมาย “กองทุนภาคประชาสังคม” ที่มีรายได้จากกองสลากของรัฐ

กลุ่มแรงงานยื่นค้านแนวคิดการเมืองรวบอำนาจ พร้อมเสนอโครงสร้างประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

ผู้นำแรงงานยื่นข้อเสนอค้านกมธ.ประกันสังคม หยุดคิดให้การเมืองรวบอำนาจบริหาร เสนอควรรับหลักการร่างประกันสังคมฉบับขบวนการแรงงานและภาคประชาชน

วันนี้ (27 พ.ค. 56) นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย และนางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหลักการร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับเข้าชื่อของนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย

ILRF มอบรางวัลสิทธิแรงงานระหว่างประเทศปี56-เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มเครือข่ายสิทธิเเรงงานข้ามชาติชาวพม่า (MWRN) เเละสหพันธ์สหภาพเเรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ไทยรับรางวัลจากกลุ่มสิทธิเเรงงานสหรัฐฯ 22 พฤษภาคม 2556 ที่วอชิงตัน ดีซี – องค์กร The International Labor Rights Forum (ILRF) จะมอบรางวัลสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 แก่เครือข่ายสิทธิเเรงงานข้ามชาติ จากการรวมกลุ่มของเเรงงานข้ามชาติพม่า (MWRN) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สำหรับการทำงานที่มีผลงานก้าวหน้าในการปกป้องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

สถานการณ์การเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กลับพบปัญหาที่เป็นผลมาจากการเข้าไม่ถึงการคุ้มครองในมาตรา 33 ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ถึง 5 เรื่องได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ เป็นต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขการเกิดสิทธิ การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนแล้วจะทำอย่างไรให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงหลักการของประกันสังคม เพราะแรงงานข้ามชาติก็คือคนทำงานที่ควรได้ทำงานที่มีคุณค่า เพื่อการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอื่นๆในประเทศไทย

1 2 3 4 183