บทวิพากษ์ การเสนอร่างกฎหมายยุบเลิกกอช.

กอช. คือ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 15-60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่ส่งสมทบเพื่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนระบบบำเหน็จบำนาญอื่น ที่มีการจ่ายเงินสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้รับหนังสือด่วนที่กค1007/ว2817 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. ….

สถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (ณ เดือนกรกฎาคม 2556)

แม้เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการงดเว้นการกระทำของกระทรวงการคลัง ที่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออม ซึ่งเห็นได้ชัดจากในช่วงการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2557 ที่รัฐสภา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย และใช้อำนาจรัฐมนตรีขัดต่อ พ.ร.บ.กองทุนการออม พ.ศ. 2554 ด้วยการตัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้กองทุนการออมแห่งชาติ การฟ้องร้องศาลปกครอง ของเครือข่ายฯ ตามมาตรา 42 พรบ.ศาลปกครองฯ

เครือข่ายบำนาญ ระดมคนค้านคลัง ออกกม.ยุบกองทุนออมฯ 22 ส.ค.นี้

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) คัดค้าน ร่าง พรบ.ยุบกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมรวมกลุ่มองค์กรเครือข่ายพันธมิตร จะดำเนินการคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. … ในทุกรูปแบบ นัดรวมพลคัดค้าน หน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 22 ส.ค. 56 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดระดมแคมเปญรณรงค์ ประชาชนกดไลน์ความเห็นผ่าน http://www.change.org ถึงกระทรวงการคลังให้หยุดการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ร่วมได้ที่ http://chn.ge/1dpsQAE)

ขบวนการแรงงาน ร้องให้รัฐบาลหาความชัดเจน กรณีแรงงานข้ามชาติสิ้นสุดเวลาทำงาน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้ออกแถลงการณ์ “ให้รัฐบาลกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ กรณีการสิ้นสุดระยะเวลาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่ากำหนดความชัดเจนของนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่กำลังถูกเอารัดเอาเปรียบจากความไม่ชัดเจนต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

ภาคประชาชนนัดบุกปตท. หยุด! ราคาแก๊สและน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม 23 ส.ค.นี้

เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย นัดรวมพล 23 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. หน้าสำนักงานใหญ่ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. หยุดราคาLPG 2. ตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบต้นทุน 3.เลิกเก็บเงินเข้ากองทุนนำมันเชื่อเพลิง 4. เสนอให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินเข้าของทุนน้ำมันแทน 5. ยกเลิกระบบสัมปทานการขุดเจาะก๊าซและน้ำมัน เปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต 6. จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ โดยเร่งด่วน 7. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติข้อมูลเท็จ

ลูกจ้างNXPโอดล่าสุดทำงานในเต็นท์ 19 ส.ค.นี้กลับเข้าที่

ลูกจ้างNXP หวังแรงงานสัมพันธ์ที่ดีหลังกลับเข้าทำงาน โอดวันนี้ยังต้องทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ ทักษะและแผนกเดิมรอวันที่ 19 ส.ค.ได้ใช้ศักยภาพทำงานเต็มที่ ห่วงวันนี้คนงานยังแปลกแยกกันเองหลังถูกจับตาการจับกลุ่มคุยกันแม่แค่ถามทุกข์ สุข ก่อนเคยห้ามคุยเรื่องสหภาพแรงงาน และการชุมนุม

สรส.รวมพลังสหพันธ์ฯ ยื่นประธานวุฒิสภาฯถอดถอน กสทช. ทั้งคณะ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ (สรส.) จับมือสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) ยื่นถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อประธานรัฐสภา พร้อมแถลงการณ์ร่วม จุดยืนปกป้องสมบัติชาติ ย้ำ กสทช.ทำให้ 3 องค์กรนี้รอวันล่มสลาย ทำลายเจตจำนงรัฐธรรมนูญ

สปส.ตอบผู้ใช้แรงงาน เล็งย่นเวลา-เพิ่มสิทธิประโยชน์เร่งรับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตอบเล็งปรับเวลา-เพิ่มสิทธิประโยชน์ หลังคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้แรงงานราว 2,000 คนให้ปรับปรุงสิทธิ พร้อมร้องให้รับสิทธิทันที และรัฐควรร่วมจ่ายสมทบเท่ากันไม่ใช่ 2.75% เสนอการบริหารงานให้เป็นองค์กรอิสระ

บริบทการเมืองแคนาดา ลัทธิเสรีนิยมใหม่ ผลกระทบแรงงาน

“การเมืองของประเทศแคนาดา และผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยุทธศาสตร์ของสหภาพแรงงานต่อลัทธิเสรีนิยมใหม่ และโลกาภิวัตน์” แนวนโยบายแบบการจ้างงานแบบยึด ฝ่ายนายทุน ค่าจ้างคนงานถูกกดให้ต่ำ สวัสดิการถูกลดลง อ้างว่าให้มีการต่อรอง หากมีปัญหาการเจรจาไม่ลงตัว ไม่ยอมขู่ย้ายสถานประกอบกิจการไปจีน เวียดนาม รัฐบาลมีนโยบายมุงทำลายสหภาพแรงงาน มีการแทรกแซงโดยกฎหมาย เสนอขบวนการแรงงาน คิดเปลี่ยนแปลงยกระดับเป็นประเด็นสังคมให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม ทั้งผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ ใช้การสื่อสารทุกระดับ พร้อมเสนอสหภาพต้องทำงานประเด็น-รวมตัวข้ามชาติ แบบทุนโลกาภิวัตน์

คสรท.เตรียมดันรัฐรับอนุสัญญาILO 87 และ 98 วางแผนลงพื้นที่ก่อนชุมนุมใหญ่

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้จัดประชุมว่างแผนงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนผลักดันรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ89 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม

นายชาลี ลอยสูง ประธานฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมในการก่อตั้ง และเป็นสมาชิกILO แต่วันนี้รัฐบาลยังไม่มีการรับรองอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งถือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัว และเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งขบวนการแรงงานได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในวาระและโอกาส เช่น วันกรรมกรสากล วันงานที่มีคุณค่าสากล เกือบทุกปี

คนขับรถพวงหลับใน พุ่งข้ามเลนส์ชนรถรับส่งคนงานยับดับ 3 คนขับ 1 -บาดเจ็บ 4 คน

วันนี้(6 ส.ค.56)เมื่อเวลา 08.30 น. เกิดอุบัติเหตุถนนเส้นสยามกอฟบูรพา เนื่องจากคนขับรถพวงหลับใน พุ่งข้ามเลนส์ประสานงากับรถตู้รับส่งพนักงานบริษัทเค-เทคอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 7/297 หมู่6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยองพนักงานเสียชีวิต 3คน และรถตู้อีก 1 คันแต่ไม่มีพนักงานทำให้คนขับรถตู้เสียชีวิต 1 คน

คนทำยางไทยจับมือสร้างเครือข่ายโลก

สหพันธ์แรงงานสากล จัดสัมมนาความร่วมมือ และเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ย้ำบริษัทอุสาหกรรมยางขณะนี้มีการรวมร่วมกลุ่มกัน เน้นสหภาพแรงงานควรรวมกัน เพื่อสร้างสมดุลในการต่อรอง

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 องค์กรสหพันธ์แรงงานสากล (IndustriALL)// ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มจาก ICEM //กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พลังงาน เหมืองแร่// IMF กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ// ITGLWF กลุ่มสิ่งทอ ตัดเย็บเครื่องหนัง โดยนาย Helmut lense ประธานอุตสาหกรรมยางโลก คุณ cyrille Pounghon เลขาธิการสหภาพอุตสาหกรรมยางโลก จัดสัมนาความร่วมมือและเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ณ โรงแรมเวอโรนิก้า กรุงเทพมหานคร

1 107 108 109 110