ข่าวแรงงาน

สรุปเวทีสาธารณะ “ข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงานนอกระบบและการท่องเที่ยว”

นักวิชาการ นำเสนองานวิจัยผลกระทบโควิด ต่อแรงงานนอกระบบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยว พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ

สสส.แถลง 3 ข้อ เคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครงาน

แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เรื่อง การเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

สร.รฟท.เร่งตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดทำให้รัฐเสียหาย กรณีโฮปเวลล์

สร.รัฐวิสาหกิจรถไฟ ยื่นนายก ขอให้พิจารณาเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดทำให้รัฐเสียหาย กรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร ของบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม วางแผนงานประจำปี พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ วางแผนงานหารายได้ เก็บค่าบำรุง การจัดการศึกษา และฟื้นฟู จัดตั้งสมาชิกเพิ่ม

1 2 3 388