พรรคการเมือง ชี้ไรเดอร์คือลูกจ้าง หนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพ

พรรคการเมืองชี้ชัดไรเดอร์คือลูกจ้าง สนับสนุนรวมตัวจัดตั้งสหภาพและการเปิดเผยอัลกอริทึมของบริษัทแพลตฟอร์ม

342 องค์กรแถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่

แถลงการณ์ “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า   :  สู่ความหวังกับรัฐบาลใหม่ จากคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 342 องค์กร

สหภาพคนทำงานร่วมกับ 18 เครือข่าย แถลงความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

ความหวัง ความฝันและข้อเสนอของคนทำงาน ต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่

สหภาพคนทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่าย 18 องค์กร

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เครือข่ายชนเผ่า ตบเท้ายื่นข้อเสนอต่อว่าที่ผู้สมัคร สส.

ด้าน 10 พรรคการเมือง ฟุ้ง นโยบายรัฐสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง ผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ

วันสตรีสากล 2 ขบวนเรียกร้องสวัสดิการและความเท่าเทียม

“วันสตรีสากล” คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลจำนวน 9 ข้อ และอีกส่วนหนึ่ง คือเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ได้มีประชุมนุมและเจตนารมณ์ “แรงงานรวมพล วันสตรีสากล ‘66 เพราะสังคมนี้สรรค์สร้างโดยแรงงานที่หลากหลาย” ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ หลัก 18 ข้อย่อย

เวทีภาคเหนือพรรคการเมือง ขานรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  พร้อมเสนอกฎหมายใหม่เพื่อสวัสดิการประชาชน

พรรคการเมือง ขานรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ปรับใช้งบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ พร้อมเสนอกฎหมายใหม่เพื่อสวัสดิการประชาชน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านขอเข้าสู่ระบบ  เสนอพรรคการเมือง แก้ม.33 กฎหมายประกันสังคม

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านขอเข้าสู่ระบบ เสนอพรรคการเมือง แก้ม.33 กฎหมายประกันสังคม ด้าน 5 พรรคฯ ขานรับ ย้ำชัดทำทุกอย่างให้คนทำงาน

10 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ โชว์วิสัยทัศน์ เวทีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

10 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ โชว์วิสัยทัศน์ เวทีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมขานรับข้อเสนอคณะทำงานฯสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท ระบุต้องพิจารณางบประมาณแผ่นดินด้วย

“อนาคตของหนู  อยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

เครือข่ายประชาชนประสานเสียง
ขอของขวัญวันเด็ก ให้รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท

10 พรรคการเมืองโชว์กึ๋นประกาศเจตนารมณ์ผลักดันสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า

คณะทำงานฯ ชงสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท ครอบคลุมเด็กทุกคนบนผืนเด็กไทย 10 พรรคการเมืองโชว์กึ๋นประกาศเจตนารมณ์ผลักดันสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า ขณะที่ “ทีดีอาร์ไอ”ชี้ 10 ปีที่ผ่านมาคนจนไม่ลดลง ยันต้องให้สวัสดิการเด็กแบบถ้วนหน้า ระบุช่วยแบบวัดความจนทำเด็กตกหล่น 30-40% ส่วนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เผยพ่อแม่วัยใส12-13 ปีพุ่งหลังโควิดแนะรัฐเพิ่มสถานเลี้ยงเด็ก

คสรท.ยื่นคัดค้านการรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC

5 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอคัดค้านการรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC

คสรท. และสรส. เดินรณรงค์พร้อมยื่น 13 ข้อเสนอในวันงานที่มีคุณค่า

วันที่  7  ตุลาคม  2565 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับสหพันธ์แรงงานระดับสากล (GUF) ในฐานะองค์กรแรงงาน อันประกอบไปด้วย สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สมาพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน ได้จัดกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่า (Decent Work) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการทำงานที่มีคุณค่าตามหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผู้ใช้แรงงานที่สะสม หมักหมมมาหลายสิบปีและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นซึ่งหากไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศไทยในเวทีโลก นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคสรท. ซึ่งได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 13 ข้อ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (World Day for Decent Work) ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ครั้งที่ 87 พ.ศ.2547 ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้างงานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน […]

1 2 202