ข่าวแรงงาน

ผลพวงโควิด ทำคนท้องตกงาน-ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม

ผู้นำแรงงานหญิง ย้ำผลพวงโควิดกระทบหนักทั้งระบบ ฉวยเลิกจ้างคนท้อง ไร้การคุ้มครองทางกฎหมาย สส.หญิง เสนอร่วมกันแก้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานถึงรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 จัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า  โควิดซ้ำผลกระทบการปิดเมืองเกิดความรุนแรงในครอบครัวหนักสุดทำร้าย และข่มขืนลูก ด้านองค์กรพัฒนาเอกชนเสนอรัฐต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ฟื้นฟูแรงงานทั้งระบบ โดยเฉพาะในเมืองกระทบมาก ผู้แทนรัฐแจงต้องช่วยกันดูแล แม้มีระบบ มีกฎหมาย แต่ต้องมีคนส่งเสียง จะได้ตรวจสอบ

พันธมิตรคนทำงานสนามบินแถลง 4 ข้อ แก้ปัญหาสิทธิคนทำงานอุตสาหกรรมการบิน

พันธมิตรสหภาพแรงงานคนทำงานสนามบิน แถลง 4 ข้อเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาคนทำงานในอุตสาหกรรมการบิน พร้อมเป็นกำลังใจให้ภาคธรุกิจการบิน หวังช่วยกันยุตคิการละเมิดสิทธิแรงงาน

คสรท.เร่งเยียวยาผู้ประกันตนหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย พร้อมปลดบอร์ดสปส.

คสรท.บุกทวงข้อเรียกร้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย และดำเนินการบอร์ดสปส. พร้อมยื่น 4 ข้อเสนอ

ขบวนแรงงานไทย จี้สหรัฐ ยุติเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อคนผิวสี

แรงงาน สรส. และคสรท. บุกสถานทูตสหรัฐ ยื่นหนังสือจี้ยุติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติกับคนผิวสี

เครือข่ายแรงงาน และนักศึกษา เรียกร้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเยียวยาประชาชนแบบถ้วนหน้า

สพท. สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มแรงงาน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายก เสนอเร่งด่วนให้ รัฐบาลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถ้วนหน้า

อ้างโควิด-19 เลิกจ้าง 896 คนเคว้ง ร้องรมว.แรงงานแก้ปัญหาด่วน

คสรท.บุกพบหม่อมเต่า หลังนายจ้างวิงสแปนอ้างโควิดเลิกจ้าง 896 คน แรงงานที่ส่งประกันสังคมไม่ครบใช้ว่างงานไม่ได้ ส่งไปขอสิทธิ”เราไม่ทิ้งกัน” ที่กระทรวงการคลัง

1 2 3 384