ข่าวแรงงาน

แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว กมธ.แรงงานและคัดกรองคนต่างด้าว

แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านกมธ.แรงงานส่งหนังสือถึงนายกให้ทบทวนการยกเลิกโครงการฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้แรงงานได้รับบริการทางการฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

สหภาพคนทำงานเสนอมาตรการดูแลแรงงานหลังถูกสั่งปิดแคมป์

สหภาพคนทำงาน ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากคำสั่งปิดแคมป์แรงงานในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และแรงงานข้ามชาติ

สหภาพคนทำงานยื่น 11 ข้อ พิจารณางบประมาณ65 ลดความเดือดร้อนประชาชน

สหภาพคนทำงานได้รวมตัวกันบริเวณประตู 4 หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธิ์ จันทรโอชา เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

แรงงานประมงเฮ หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง (FRN) ได้รับชัยชนะในการร้องเรียน หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างให้จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

สร.รฟท.ร้องศาลปกครอง ให้พิจารณาคดีการจ่ายค่าชดเชยบริษัทโฮปเวลล์ใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสร.รฟท. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคดีการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำวินิจฉัย ที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

1 2 3 394