คณะทำงานเด็กเล็กฯ โชว์พื้นที่นำร่อง สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านนักวิชาการชี้ชัด ลงทุนในเด็ก 1 บาท ได้กลับคืน 9 บาท

คณะทำงานเด็กเล็กฯ โชว์พื้นที่นำร่อง สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านนักวิชาการชี้ชัด ลงทุนในเด็ก 1 บาท ได้กลับคืน 9 บาท ทุกฝ่ายประสานเสียงแก้ระเบียบ หนุนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ท้องถิ่น พ้อ นโยบายกระจายอำนาจ “ทิพย์” ให้อำนาจขาดเงิน ก้าวไกล พร้อมผลักผ่านกลไกรัฐสภา ในขณะที่พรรคร่วมฯ ให้คำมั่นยันโหวตให้ในสภาฯ

ท้องถิ่น พ้อ นโยบายกระจายอำนาจ “ทิพย์” ให้อำนาจขาดเงิน ก้าวไกล พร้อมผลักผ่านกลไกรัฐสภา ในขณะที่พรรคร่วมฯ ให้คำมั่นยันโหวตให้ในสภาฯ

เวทีเมืองกาญจน์ ก้าวไกลย้ำ รัฐมีงบประมาณพอสำหรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านเครือข่ายคนไร้บ้าน ขอให้หน่วยงานรัฐหันมองเด็กไร้บ้าน

เวทีเมืองกาญจน์ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ก้าวไกลย้ำ รัฐมีงบประมาณพอสำหรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เครือข่ายคนไร้บ้าน ขอให้หน่วยงานรัฐหันมองเด็กไร้บ้าน

ผลวิจัยชี้ ผู้ปกครองร้อยละ 50 ขอให้รัฐจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กทุกคน ตั้งแต่ 0-6 ขวบแบบถ้วนหน้า

ผลวิจัยชี้ ผู้ปกครองร้อยละ 50 ขอให้รัฐจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กทุกคน ตั้งแต่ 0-6 ขวบแบบถ้วนหน้า ส่วนเครือข่ายผู้หญิง เรียกร้องรัฐแก้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาด

เชียงใหม่ :ทุกฝ่ายร่วมส่งเสียงใช้กลไกกระจายอำนาจ ผลักสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

เชียงใหม่ เปิดเวที “ เพื่อสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ทุกฝ่ายประสานเสียงใช้กลไกกระจายอำนาจ ผลักสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

สสรท.และสรส. และเครือข่ายขับเคลื่อนILO 87 98 ยื่นนายกเศรษฐา 3 ข้อ แก้ปัญหาแรงงาน

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และเครือข่ายขับเคลื่อนILO 87 98 ยื่นข้อเสนอนายกเศรษฐา 3 ข้อ1. รัฐบาลต้องยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง 2. ให้รัฐบาลเร่งรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 3. รัฐบาลต้องยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาแรงงาน

ประสานเสียง เสนอนโยบายสวัสดิการเด็กให้ชัดเจน ชี้รัฐธรรมนูญควรระบุหน้าที่รัฐให้ดูแลเด็กเล็ก

ประสานเสียง เรียกร้องรัฐ กำหนดนโยบายสวัสดิการเด็กให้ชัดเจน ชี้รัฐธรรมนูญควรระบุหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ณ จังหวัดขอนแก่น  คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ได้จัดเวทีเสวนา เพื่อขับเคลื่อนและทวงถามความคืบหน้าถึงนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่ ถึงเวลาสวัสดิการถ้วนหน้าหรือยัง ?”  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คณะทำงานสวัสดิการเด็กเล็ก ยื่นนายกและฝ่ายค้าน ผลักนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

ดินสายเข้าพบพรรคการเมือง ทวงนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า หลังพบในนโยบายรัฐบาลไม่มีบรรจุไว้ เหมือนไม่เห็นคความสำคัญของเด็ก เริ่มจากพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำรัฐบาล จากนั้นพบพรรคก้าวไกลเพื่อให้ช่วยอภิปรายทวงถามให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับเด็กด้วย จากนั้นยื่นต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยหาเสียงนโยบายสวัสดิการเด็กเล้กถ้วนหน้า คือพรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ วันต่อมาเดินสายต่อที่พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเจ้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย

คนทำงานไรเดอร์ ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้พิการ ร้องก.แรงงาน หวังกองทุนเงินทดแทนเยียวยา

ครอบครัวไรเดอร์ผู้เสียชีวิตและพิการจากอุบัติเหตุระหว่างขับรถส่งของ พร้อมเครือข่ายองค์กรแรงงานและภาคประชาสังคมร่วมกันยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมให้ได้รับการเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทน

องค์แรงงานยื่น ค้านหลักเกณฑ์จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ เสนอทบทวนยกเลิก

แรงงานไม่เห็นด้วยหยุดสร้างเงื่อนไขใหม่ หยุดทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า พร้อมยื่นคัดค้านการหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่และขอให้ทบทวนยกเลิก ขอให้ยึดหลักรัฐสวัสดิการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุถ้วนหน้า

สรส.จับมือสร.สร. ยื่นป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ให้เอกชน?

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา (สร.สร.) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตเชิงนโยบายของเจ้าหน้าที่รัฐในกรมสรรพสามิตที่ออกประกาศกรมสรรพสามิตเอื้อประโยชน์ให้เอกชนและทำให้รัฐเสียหายโดยมิชอบ

40 องค์กรประชาธิปไตยและภาคประชาชน เรียกร้องรัฐสภาเคารพฉันทามติมหาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์ 40 องค์กรประชาธิปไตยและภาคประชาชน เรียกร้องรัฐสภาเคารพฉันทามติมหาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรี

1 2 204