ข่าวแรงงาน

100 ปี ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ร่วมเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

ในโอกาสฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างร่วมเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนางานที่มีคุณค่า

2 องค์กรแรงงาน ออกโรงป้อง 7 คนนักสู้รถไฟ ยื่นบอร์ดให้ยุติการหักเงิน พร้อมคืนสิทธิ

ALCT กับ คสรท. ยื่นหนังสือทวงการรถไฟให้คืนสิทธิ 7 ผู้นำสหภาพ พร้อมให้ยุติการหักเงิน ด้านการรถไฟรับปากเร่งแก้ปัญหา กำลังรอข้อมูลฝ่ายกฎหมาย

กฎหมายแรงงานกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ การขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายเพื่อสุขภาวะ

รัฐ-นายจ้าง-ลูกจ้าง -นักวิชาการ จับมือหาทางแก้ปัญหาสุขภาวะแรงงานข้ามชาติ – กระทรวงแรงงาน ขานรับให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 เริ่มแก้ปัญหาแรงงานประมง เตียมปรับกฎหมาย

คสรท.เสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมเลี้ยงคนได้ 3 คน

2 องค์กรแรงงาน ยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ ตามมาตราฐานสากลเลี้ยงครอบครัวได้ 3 คน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมต้องคุมราคาสินค้า ย้ำต้องเร่งปรับขึ้นค่าจ้างยิ่งเลื่อนทำให้การปรับค่าจ้างตามไม่ทันค่าครองชีพ

วันสตรีสากล “ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง”

เครือข่ายผู้หญิง นำโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ยื่น 11 ข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องลาคลอด 180 วัน เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปี การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ความเสมอภาคเท่าเทียม ฯลฯ

แรงงาน ภาคประชาชน แถลง ไม่ขวางการพัฒนา แต่ให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาด

แถลงการณ์ ขอให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาดและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต้องรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน

1 2 3 346