คนทำงานสนามบิน แถลงไม่สามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ หลังบริษัทแจ้งลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์

7 สหภาพแรงงานคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย (สร.คสบท.)
ได้มีการแถลง เรื่อง ขอให้บริษัทฯปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2567 ว่าด่วยเรื่องสิทธิการลาป่วยของลูกจ้างอย่างเคร่งครัด ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ภาคประชาขน แถลงผลัดดัน บรรจุกองทุนในกฎหมายอากาศสะอาด

คณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชน แถลงการณ์ เรื่อง การบรรจุกองทุนอากาศสะอาดไว้ในกฎหมายอากาศสะอาด

ทีมประกันสังคมก้าวหน้าคว้าที่นั่ง บอร์ดประกันสังคม 6 คน

สำนักงานประกันสังคม ประกาศผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างไม่เป็นทางการ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะการเลือกตั้ง 6 คน เนื่องจากมีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัตรไม่ครบ ส่วนคนที่ 7 ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายพนักงานข้าราชการไทย

ผู้ประกันตน 1สิทธิ์ 1 เสียง เลือกบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก

ถือเป็นประวัติศาสตร์ การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมครั้งแรกของผู้ประกัปนตน ที่มีการลงทะเบียนใช้สิทธิกว่า 8 แสนคน จากจำนวนผู้ประกันตนกว่า 20 ล้านคน

ถกกฎหมายลูกจ้างทำงานบ้าน หาแนวทางคุ้มครองสุขภาวะและสิทธิ-สวัสดิการ-ความเท่าเทียม

ก.แรงงาน – สสส. – องค์กรแรงงาน เปิดเวทีถกกฎหมายลูกจ้างทำงานบ้าน เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล ปี 66 หาแนวทางคุ้มครองสุขภาวะ ให้เข้าถึง สิทธิ-สวัสดิการ-ความเท่าเทียม หลังพบเกินครึ่งไม่มีความรู้ดูแลสุขภาพ ไม่เข้าใจสิทธิสวัสดิการ เข้าไม่ถึงการรักษา

10 ทีมผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมโชว์นโยบายปฏิรูประบบ-เพิ่มสวัสดิการผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนเสนอปฏิรูปสิทธิ เพิ่มสวัสดิการ สร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านผู้สมัครรับลูก ชูนโยบายปฏิรูปทั้งระบบบริหาร การลงทุน พร้อมเติมสวัสดิการทุกกรณี

คนทำการผลิตในบ้าน เสนอ“ทำงาน สุขใจ ไร้ความรุนแรง”

ยกระดับคนทำการผลิตในบ้าน – แม่หญิงและเด็กผู้ขับเคลื่อนGDP ที่ปราศจากความรุนแรง

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง AUDITERIUM ชั้น M TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานนออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้จัดงาน “ทำงาน สุขใจ ไร้ความรุนแรง”

สสรท. และสรส.แถลงจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ควบคุมราคาสินค้า ย้ำไม่เห็นด้วยค่าจ้างแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน

สสรท. จับมือสรส. แถลงจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐบาล เสนอ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นธรรม ต้องเลี้ยงคนในครอบครัวได้ตามหลักการสากล ต้องเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมกับมาตรการควบคุมราคาสินค้า ย้ำ ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าจ้างให้แตกต่างกันเป็นระดับท้องถิ่น

คณะทำงานเด็กเล็กฯ โชว์พื้นที่นำร่อง สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านนักวิชาการชี้ชัด ลงทุนในเด็ก 1 บาท ได้กลับคืน 9 บาท

คณะทำงานเด็กเล็กฯ โชว์พื้นที่นำร่อง สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านนักวิชาการชี้ชัด ลงทุนในเด็ก 1 บาท ได้กลับคืน 9 บาท ทุกฝ่ายประสานเสียงแก้ระเบียบ หนุนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ท้องถิ่น พ้อ นโยบายกระจายอำนาจ “ทิพย์” ให้อำนาจขาดเงิน ก้าวไกล พร้อมผลักผ่านกลไกรัฐสภา ในขณะที่พรรคร่วมฯ ให้คำมั่นยันโหวตให้ในสภาฯ

ท้องถิ่น พ้อ นโยบายกระจายอำนาจ “ทิพย์” ให้อำนาจขาดเงิน ก้าวไกล พร้อมผลักผ่านกลไกรัฐสภา ในขณะที่พรรคร่วมฯ ให้คำมั่นยันโหวตให้ในสภาฯ

เวทีเมืองกาญจน์ ก้าวไกลย้ำ รัฐมีงบประมาณพอสำหรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ด้านเครือข่ายคนไร้บ้าน ขอให้หน่วยงานรัฐหันมองเด็กไร้บ้าน

เวทีเมืองกาญจน์ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ก้าวไกลย้ำ รัฐมีงบประมาณพอสำหรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เครือข่ายคนไร้บ้าน ขอให้หน่วยงานรัฐหันมองเด็กไร้บ้าน

1 2 204