สร.ฮอนด้ามอบเงินพิพิธภัณฑ์แรงงาน กรรมการชุดใหม่เตรียมจัดงานครบรอบ 20ปี

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์รงงานไทยเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ได้ผู้นำแรงงานทั้งอดีตและปัจจุบันร่วมบริหาร 17 คน เตรียมเริ่มงานใหญ่ครบรอบ 20 ปีก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงาน ขณะ สร.ฮอนด้า ประทับใจเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แรงงานมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ 12,000 บาทมาตลอดเกือบ 10 ปี

TEAM สร้างพระรุ่นแรงงาน ระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอบรมคนงาน

สมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ TEAM จัดสร้างพระรุ่นแรงงานเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอบรมคนงาน ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารประชุมรวมขนาดใหญ่ และอาคารที่พักอาศัยรวมถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บนเนื้อที่ขนาด 1 ไร่ครึ่ง อยู่ใกล้คลองสำโรง หรือคลองอ้อม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา คาดต้องใช้เงินเกือบกว่า 15 ล้านบาท หวังคนงานพึ่งพาตัวเองสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนแรงงาน

ค้าน!เมนู3 ประกันสังคม ม.40 ไม่ตอบโจทย์บำนาญนอกระบบ

ครม.คลอดทางเลือกที่ 3 ประกันสังคม ม.40 ให้สิทธิเงินบำนาญชราภาพ อ้างไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม นักวิชาการชี้ กอช.เหมาะกับแรงงานนอกระบบมากกว่าประกันสังคมที่เน้นแรงงานในระบบ ชี้การบริหารจัดการอิสระคนจ่ายเงินมีส่วนร่วม ด้านภาคประชาชนข้องใจ รมว.คลังพรรคเพื่อไทยสกัด กอช.เตรียมรณรงค์ไม่เลือกครั้งหน้า

งานจัดตั้งแรงงาน : “คุณค่าและความหมาย” กรณีศึกษางานจัดตั้งกลุ่มแรงงานในระบบ ในองค์กรสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

“การก้าวข้ามรูปแบบสหภาพในสถานประกอบการแบบเดิมๆ ที่ต่างคนก็ต่างอยู่ ต่างคนก็ต่างทำซึ่งนับวันจะสิ้นไร้พลังอำนาจต่อรอง ไปสู่การรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม ที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานจากโรงงานในกิจการประเภทเดียวกันต่างมารวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเดียวกัน ยกระดับการเจรจาต่อรองจากแบบโรงงานใครโรงงานมันมาเป็นแบบการเจรจากับกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่กับทางรัฐบาลนั้น จะทำให้สหภาพแรงงานมีอำนาจต่อรองที่สูงขึ้น เพียงพอที่จะคุ้มครองดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานได้อย่างกว้างขวางและเกิดความเท่าเทียมกันบนความยุติธรรมที่มากยิ่งขึ้น”
กรณีศึกษาโดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

ประธาน สร. NXP รอเรียกกลับทำงาน บริษัทปัดบังคับทำโอที

สหภาพบอกฝ่าย HR ของบริษัท NXP อ้างไม่มีการบังคับให้คนงานเซ็นชื่อเพื่อทำงานล่วงเวลา พาพนักงานไปกระทรวงแรงงานยืนยันว่าสมัครใจเซ็นทำงานล่วงเวลาเอง ด้านประธานสหภาพรายงานตัวแล้วแต่ต้องรอเรียกตัว เผยกรรมการและสมาชิกอาจไม่ได้กลับเข้าทำงาน 50 คน

บทสรุปของแรงงาน NXP กับการทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน: ชีวิตบนความเสี่ยงของความไม่มั่นคงในการจ้างงาน

ฝ่ายกฎหมาย คสรท.ระบุคำชี้ขาดของ ครส.กรณี NXP เรื่องทำงาน 4 หยุด 2 ไม่ขัด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ถือว่าเป็นข้อยุติแล้ว แต่กลับไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลา ซึ่งก็คือการบังคับให้ลูกจ้างต้องทำโอที เห็นว่าเป็นภาพสะท้อนความอยุติธรรมในการจ้างงานในประเทศไทย ที่นโยบายและกลไกรัฐมีช่องว่างที่ทำให้เกิดการจ้างงานในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการจ้างงานของสถานประกอบการที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

คสรท.แถลงหนุนพี่น้องปากมูล

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวและเคียงข้างพี่น้องสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลจนถึงที่สุด “เพราะชะตากรรมคนหาปลาแห่งปากมูล คือ ทุกข์ร่วมของพี่น้องแรงงาน”
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเขื่อนปากมูล เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2556 ในเร็ววัน

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดตั้งแรงงาน

ความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งระดับชาติและท้องถิ่น นายทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำรวจ ทหาร ศาล และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมทั้งการเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้นายจ้างของกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วหรือยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน สถานประกอบปรับโครงสร้างและการบริหารธุรกิจแยกย่อยเป็นบริษัทเล็กๆ ข้อจำกัดของกฎหมายแรงงาน สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อการรวมตัวและการใช้สิทธิของสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง

แรงงาน!จัดตั้งอย่างไรให้ยั่งยืนมีคุณภาพ?

ในปัจจุบันสัดส่วนในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดูจากผู้ใช้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม 9,000,000 กว่าคน แต่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียงแค่ 500,000 กว่าคน
คสรท.ได้ระดมความเห็นนักจัดตั้งแรงงาน พบอุปสรรคมีทั้งที่ตัวผู้นำ การต่อต้านจากนายจ้าง นโยบายและกฎหมายที่ปิดกั้น เจ้าหน้าที่รัฐที่เอนเอียง รวมทั้งความหลากหลายของกลุ่มแรงงาน ระบุต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทำงานสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล

สร.เอ็นเอ็กซ์พีร้องอธิบดี กลับเข้าทำงานเจอเงื่อนไขโอทีบังคับ

สหภาพเอ็นเอ็กซ์พีกังขานายจ้างเรียกกลับเข้าทำงานทีละกลุ่ม พร้อมตั้งเงื่อนไขให้คนงานต้องเซ็นยอมทำโอทีล่วงหน้า 1 เดือนทั้งที่ข้อพิพาทกรณีทำงาน 4 วันหยุด 2 วัน ครส.ชี้ขาดยุติแล้ว ยื่นหนังสือค้านนายจ้างละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานทันที พร้อมร้องอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านอธิบดีรับหนังสือแล้วเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงสอบข้อเท็จจริง ส่วนประธานสหภาพเผยทำ 4 หยุด 2 ส่งผลค่าจ้างต่อวีคลดแล้ว

แกนนำลูกจ้างซวย2เด้ง ถูกเลิกจ้างซ้ำโดนตำรวจตามตบ

แกนนำลูกจ้างบริษัทรับส่งน้ำอัดลมในนิคมอมตะซิตี้แจ้งความ สภ.ปลวกแดง ถูก พ.ต.ท.พร้อมลูกน้อง 3 นายขับรถตราโล่เข้าไปตบต่อหน้าลูกจ้างที่กำลังกินข้าวในโรงอาหาร เชื่อเหตุอาจมาจากไม่ยอมเขียนใบลาออกหลังคนงานเข้าชื่อยื่นข้อเรียกร้อง เตรียมร้องเฉลิมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความเป็นธรรม

ปิดฉากสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย กับแนวทางการเคลื่อนไหว ภาคประชาชน

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปจัดประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย โดยกำหนดประเด็นหลักในการประชุมคือ พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาปฏิรูป คือการเพิ่มอำนาจประชาธิปไตยทางตรงของภาคประชาชนมุ่งเน้นอำนาจของพลเมืองอย่างกว้างขวาง ขบวนการสมัชชาปฏิรูปได้ร่วมกันเคลื่อนไหวผลักดันในภารกิจที่สำคัญ เช่น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กาจัดการตนเองในระดับชุมชน จนถึงการจัดการตนเองระดับจังหวัด นำเสนอนโยบายสาธารณะ 21 ประเด็นที่มีมติจากสมัชชาที่เสนอต่อรัฐ และภาคประชาชนรวมพลังกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

1 2 10