wichai

คสรท.แถลงหนุนพี่น้องปากมูล

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวและเคียงข้างพี่น้องสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลจนถึงที่สุด “เพราะชะตากรรมคนหาปลาแห่งปากมูล คือ ทุกข์ร่วมของพี่น้องแรงงาน”
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเขื่อนปากมูล เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2556 ในเร็ววัน

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดตั้งแรงงาน

ความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งระดับชาติและท้องถิ่น นายทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำรวจ ทหาร ศาล และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น รวมทั้งการเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้นายจ้างของกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วหรือยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน สถานประกอบปรับโครงสร้างและการบริหารธุรกิจแยกย่อยเป็นบริษัทเล็กๆ ข้อจำกัดของกฎหมายแรงงาน สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อการรวมตัวและการใช้สิทธิของสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง

แรงงาน!จัดตั้งอย่างไรให้ยั่งยืนมีคุณภาพ?

ในปัจจุบันสัดส่วนในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดูจากผู้ใช้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม 9,000,000 กว่าคน แต่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียงแค่ 500,000 กว่าคน
คสรท.ได้ระดมความเห็นนักจัดตั้งแรงงาน พบอุปสรรคมีทั้งที่ตัวผู้นำ การต่อต้านจากนายจ้าง นโยบายและกฎหมายที่ปิดกั้น เจ้าหน้าที่รัฐที่เอนเอียง รวมทั้งความหลากหลายของกลุ่มแรงงาน ระบุต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทำงานสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล

สร.เอ็นเอ็กซ์พีร้องอธิบดี กลับเข้าทำงานเจอเงื่อนไขโอทีบังคับ

สหภาพเอ็นเอ็กซ์พีกังขานายจ้างเรียกกลับเข้าทำงานทีละกลุ่ม พร้อมตั้งเงื่อนไขให้คนงานต้องเซ็นยอมทำโอทีล่วงหน้า 1 เดือนทั้งที่ข้อพิพาทกรณีทำงาน 4 วันหยุด 2 วัน ครส.ชี้ขาดยุติแล้ว ยื่นหนังสือค้านนายจ้างละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานทันที พร้อมร้องอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านอธิบดีรับหนังสือแล้วเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงสอบข้อเท็จจริง ส่วนประธานสหภาพเผยทำ 4 หยุด 2 ส่งผลค่าจ้างต่อวีคลดแล้ว

แกนนำลูกจ้างซวย2เด้ง ถูกเลิกจ้างซ้ำโดนตำรวจตามตบ

แกนนำลูกจ้างบริษัทรับส่งน้ำอัดลมในนิคมอมตะซิตี้แจ้งความ สภ.ปลวกแดง ถูก พ.ต.ท.พร้อมลูกน้อง 3 นายขับรถตราโล่เข้าไปตบต่อหน้าลูกจ้างที่กำลังกินข้าวในโรงอาหาร เชื่อเหตุอาจมาจากไม่ยอมเขียนใบลาออกหลังคนงานเข้าชื่อยื่นข้อเรียกร้อง เตรียมร้องเฉลิมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความเป็นธรรม

ปิดฉากสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย กับแนวทางการเคลื่อนไหว ภาคประชาชน

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปจัดประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย โดยกำหนดประเด็นหลักในการประชุมคือ พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาปฏิรูป คือการเพิ่มอำนาจประชาธิปไตยทางตรงของภาคประชาชนมุ่งเน้นอำนาจของพลเมืองอย่างกว้างขวาง ขบวนการสมัชชาปฏิรูปได้ร่วมกันเคลื่อนไหวผลักดันในภารกิจที่สำคัญ เช่น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กาจัดการตนเองในระดับชุมชน จนถึงการจัดการตนเองระดับจังหวัด นำเสนอนโยบายสาธารณะ 21 ประเด็นที่มีมติจากสมัชชาที่เสนอต่อรัฐ และภาคประชาชนรวมพลังกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

1 2 3 4 19