wichai

รำลึก ทนง โพธิ์อ่าน 23 ปีที่หายหาบสูญ

23 ปีที่แล้ว เมื่อ 19 มิถุนายน 2534
ทนง โพธิ์อ่าน
ประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยกระทั่งถึงปัจจุบัน
ภายหลังการลุกขึ้นคัดค้านการลิดรอนสิทธิแรงงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
ขอเพียงไม่ลืมเลือน ขบวนการแรงงานก็ยังพอมีหวัง
..สู่สุคติเถิด ทนง โพธิ์อ่าน..

ลืมกำพืดต้นเหตุสหภาพอ่อนแอ ชี้หนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานเป็นแหล่งเรียนรู้

วงเสวนาประวัติศาสตร์ชี้สหภาพแรงงานไทยขาดการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ในอดีต ทำให้แรงงานรุ่นใหม่ไม่รู้จักและไม่เข้าร่วม ส่วนที่มีอยู่ก็มุ่งแต่เรื่องเฉพาะหน้าของตนจนหลงลืมความเป็นขบวน ขาดเอกภาพจนส่งผลให้ขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็ง เสนอให้แต่ละสหภาพมีพิพิธภัณฑ์หรือมุมประวัติศาสตร์ของตัวเอง และต้องช่วยกันสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยให้มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์แรงงานไทย เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าของแรงงานทั้งในเรื่องการมีส่วนในการพัฒนาประเทศ และการต่อสู้ให้เกิดสิทธิต่างของคนทำงานในสังคม

มาตรฐานแรงงานกับการค้าเสรี

การค้าเสรีในเวทีโลกได้นำเรื่องมาตรฐานแรงงาน สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน มาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติในการผลิตสินค้าและบริการที่ส่งไปขายในประเทศต่างๆ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (กลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างแย่) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และกำลังจะถูกปรับลดระดับลงเป็น Tier 3

…คอลัมน์ ดุลยภาพดุลยพินิจ โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
…มติชนรายวัน 4 เมษายน 2557

ถกทางรอดพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดสัมมนาคณะกรรมการ ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาพร้อมวางแผนยุทธศาสตร์ ชี้หากจะอยู่รอดต่อไป ต้องมีความชัดเจนเรื่องสถานที่ตั้งและต้องแสวงหาการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหลายแหล่ง โดยทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นสถาบันด้านแรงงานที่เป็นที่ยอมรับตอบสนองประโยชน์เพื่อแรงงานและสังคมได้ทุกกลุ่ม

สร.RPC สมาชิกลดฮวบถูกปลดกว่า 600 คนงานเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียโอกาส

สหภาพแรงงาน RPC เตรียมฟ้องบริษัท ภายหลังพนักงานทั้ง 2 โรงงานกว่า 600 คน ถูกเลิกจ้างโดยอ้างเหตุไม่มีออร์เดอร์และขาดทุนสะสมทำให้ต้องปรับลดคนงานเพื่อลดต้นทุน มีคนงานกว่า 50%สมัครกลับเข้าทำงานใหม่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี ขณะจำนวนสมาชิกสหภาพลดลงกว่าครึ่ง

พิพิธภัณฑ์แรงงานอพยพจีนที่ปักกิ่ง

วันที่ 10-14 มกราคม 2557 วงดนตรีภราดร ในนามตัวแทนจากพิพิธภัณพ์แรงงานไทย ได้รับเชิญจากองค์กร “บ้านคนงานอพยพปักกิ่ง” ให้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวัฒนธรรมแรงงานเฉลิมฉลองปีใหม่จีน ณ ไนน์เธียร์เตอร์ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
14 มกราคม คณะจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของแรงงานอพยพจีนที่ได้จัดแสดงไว้ใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมคนงานอพยพ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2551ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะบันทึกเรื่องราวและคุณค่าของแรงงานอพยพจีนไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติจีน

1 2 3 4