เปิดบ้าน Thai PBS:สื่อภาคพลเมือง

รายการ เปิดบ้าน Thai PBS

ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555

พูดคุยกับตัวแทนสื่อภาคพลเมืองจากทุกภูมิภาค ทบทวนการเปิดพื้นที่ให้กับสื่อพลเมืองตลอด 5 ปีของไทย พีบีเอส รวมถึงการใช้สื่อใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาให้ออกสู่สาธารณะชนของนักข่าวพลเมืองจากไทใหญ่ และในเมื่อสื่อกระแสหลักไม่สามารถนำเสนอปัญหาของกลุ่มแรงงานได้อย่างครบถ้วน พวกเขาจึงมีช่องทางของพวกเขาเองเพื่อสื่อสารปัญหาให้