“จากความทุกข์ยาก สู่กำลังใจ และความช่วยเหลือ”

Vtr.ฉายในงานเสวนา “ความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์

จัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม และ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณยังจดจำภาพเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่  หลายชีวิตสิ้นหวังและท้อแท้ แต่สิ่งที่น้ำทิ้งไว้คือความชอกช้ำและความเจ็บปวดของผู้ใช้แรงงานไทย ที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบโดยไม่มีทางสู้ มหันตภัยที่ร้ายแรงกว่าน้ำท่วมของผู้ใช้แรงงานคือ “การถูกละเมิดสิทธิของผู้ใช้แรงงาน” จากความทุกข์ยาก สู่กำลังใจและความช่วยเหลือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ร่วมกับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านสิทธิแรงงานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การช่วยเหลือเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่พอ ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอคอยเพื่อความหวัง เพื่อโอกาส เพื่อชีวิตใหม่ ของผู้ใช้แรงงานทุกคน  พวกเราขอสัญญาว่าจะอยู่เป็นกำลังใจเคียงข้างผู้ใช้แรงงานทุกคนตลอดไป…

โดย นักศึกษาอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านสิทธิแรงงานพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

(เพลงประกอบที่ใช้ใน vdo ต้นฉบับมีลิขสิทธิ์  จึงเปลี่ยนเพลงใหม่)