“อนาคตของหนู  อยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

เครือข่ายประชาชนประสานเสียง
ขอของขวัญวันเด็ก ให้รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท

จี้รัฐบาล รับขวัญวันเด็กด้วยนโยบาย “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กเล็กถ้วนหน้า 341 องค์กร ร่วมกับ 6 ชุมชนรอบพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน จัดงานวันเด็ก 2566 เตรียมแถลงจี้รัฐบาล ผลักดัน “นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” รับขวัญวันเด็ก

รัฐให้เด็กรอ 2-3 ปี แจ้งเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ยืนยันสวัสดิการเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า  อาจจะใช้ระยะเวลา  2 – 3 ปี

แถลงการณ์“ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เพื่อลดความรุนแรงและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง”

เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ประกอบด้วย กลุ่มผู้หญิงคนจนในเมือง และชนบท จาก 7 เครือข่าย ออกแถลงการณ์เนื่องในวาระวันสตรีสากล 8มีนา ประกาศ “ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เพื่อลดความรุนแรงและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

2 องค์กรนำด้านแรงงาน ยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อสปช.

สรส. ร่วมกับคสรท. 2 องค์กรนำแรงงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ 7 หมวดด้านสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันที่ 19 ธันวาคม 2557

เครือข่ายแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติเรียกร้องรัฐคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

เครือข่ายแรงงาน แถลงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงานและการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ดำเนินการให้มีมาตรการที่เข้มงวดต่อขบวนการนายหน้า ค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิแรงงาน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทางสากล

คสรท. ร่อนแถลงเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติต้องสามารถรวมกลุ่ม เจรจาต่อรองได้

คณะกรรมการสมานแรงงานไทย (คสรท)ออกแถลงข่าว เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม 2557 (18 December: International Migrants Day 2014)

“แรงงานข้ามชาติต้องสามารถรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง เพื่อเข้าถึงความเป็นธรรม”

สภาผู้แทน แจ้งคสรท.ที่เสนอนโยบายแรงงาน-รัฐธรรมนูญ

สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือถึงนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.กรณี ข้อเสนอนโยบายแรงงานต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

คสรท.แจ้งร่างกฏหมายประกันสังคมคืบ ได้สิทธิเลือกตั้ง-ตรวจสุขภาพ

ประธานคสรท.แจ้ง ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม มีความคืบหน้าหลายประเด็น เช่นผู้ประกันตนทุกมาตรามีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเองเข้าเป็นบอร์ด รวมถึงสิทธิการตรวจสุขภาพ

แรงงานพม่าปากน้ำชุมพร จัดทำบุญวันพ่อ

แรงงานพม่า จัดทำบุญวันพ่อ พระครูศรีธรรมวิเทศสอน มาทำงานต้องรักเมืองไทย ขอบคุณที่ให้โอกาส นางถ้วยว่า ความฝันครั้งแรกที่มาทำงานเพื่อหาเงินส่งกลับไปสร้างบ้านที่ประเทศพม่า

สภาแรงงานจัดงบหนุนลูกจ้างโภชนากรสู้คดี

สภาแรงงานอนุมัติงบแสนบาทตั้งกองทุนหนุนสหภาพแรงงานสยามโภชนากรสู้คดี หลังนายจ้างฟ้องทั้งแพ่ง และอาญาเรียกค่าเสียหาย

ภาคประชาชน เสนอเคลื่อนการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ภาคประชาชน เสนอเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ หวังสร้างการมีส่วนร่วม โดยเสนอเคลื่อนร่วมกับกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อความครอบคลุม

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส. ) จัดให้มีเวทีสาธารณะแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. …. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

1 2