แรงงานปราจีนบุรีฝึกเขียนข่าวทำสื่อ หวังสร้างพื้นที่ข่าว

แกนนำแรงงานกลุ่มปราจีนบุรีนัดรวมกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการจริง เรื่องการเขียนข่าวและผลิตสื่อ หวังสร้างนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่

วันที่ 5 พ.ค.54 ที่สำนักงานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดอบรมหัวข้อ “การฝึกอบรมการผลิตสื่อ” ในวันดังกล่าวมีทีมวิทยากรจาก มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (ทีมข่าว วอยซ์เลเบอร์) เดินทางลงพื้นที่มาให้ความรู้กับแกนนำกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี

เสวนาแรงงาน และสื่อสาธารณะ(ภาคเหนือ)

สรุปงานเสวนา เวทีสานสัมพันธ์ภาคีแรงงาน ชุมชน และสื่อสาธารณะ (ภาคเหนือ) เรื่อง แรงงานกับการทำงานกับสื่อสารสังคม
วันที่ 20 ธันวาคม 2553 จัดโดย โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ. ห้องอาหารห้องประชุมคลาสไอซ์ อ.เมือง จังหวัดลำพูน

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. 13.30 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ.ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 5

วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ.ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนานักสื่อสารแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงการอบรมเพิ่มของศูนย์พื้นที่เพื่อเสริมทักษะการทำสื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารด้วย สื่อมีเดีย ซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสารต่อสังคม การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพิ่มจากเดิมที่บางพื้นที่อาจหายไปบ้าง หรือไม่มีบทบาทในการทำงานด้านสื่อ แต่อย่างไรก็มั่นใจว่าการผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักข่าวอย่างน้อยก็ได้คนที่กลับเข้าไปทำงานในองค์กรบ้าง

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13.00-17.30 น . จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นายวิชัย นาราไพบูลย์ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นครั้งที่ 3 และเป็นการประชุมบรรณาธิการเพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน และมีเรื่องปรึกษาเร่งด่วนในเรื่องการจัดงานสมัชชาแรงงานในวันที่ 13 มกราคม ที่จะมาถึง ซึ่งได้มีการประชุมเร่งด่วนกันกับบรรณาธิการที่ได้เข้าร่วมงานนักข่าวพลเมือง ทีวีไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 เป็นความร่วมมือของทีมนักสื่อสารต่อการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาแรงงาน ซึ่งมี นงนุช ไกรย์ศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี สมบูรณ์ เสนาสี นักสื่อสารแรงงานศูนย์ฉะเชิงเทรา-ปราจีน มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม-สมุทรสาคร มาโนช หอมจันทร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์ชลบุรี-ระยอง และจำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์อยุธยา เป็นต้น

แม้ว่าจะไม่ได้ครบทุกศูนย์แรงงาน แต่ได้มีการกำหนดงานให้ทุกศูนย์ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์กรณีปัญหาผลกรทบในการใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเบื้องต้นก็มีบางส่วนส่งเข้ามาแล้ว

ทีมสื่อสระบุรีฯ ฝึกอบรมเข้ม! หวังสะท้อนปัญหาแรงงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ทีมนักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี ได้จัดอบรมการเขียนข่าวและกระบวนการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอข่าวแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมภายนอกให้เข้าใจปัญหาแรงงานในพื้นที่ ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยมีนายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่แจ้งไว้ในที่ประชุมประจำเดือนที่จะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 15 คน

คนงานสมุทรปราการเร่งสร้างนักสื่อสารแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2554ที่สำนักงานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย ( TEAM )ซ.บางแสน2 บางปู สมุทรปราการกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่สมุทรปราการเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสื่อสารแรงงานไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 10 กว่าคนทั้งหมดเป็นผู้นำในองค์กรสหภาพแรงงาน

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีวิทยากร นาย วิชัย นราไพบูลย์และทีมงานจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมสัมนาโดยมุ้งเน้นไปที่การฝึกเขียนข่าว ด้านการสื่อสารประเด็นแรงงานสู่สังคม และการตัดต่อ VDO เพื่อสื่อสารต่อสมาชิกในองค์กรของตัวเองเป็นหัวใจหลัก และสาธารณะ เนื่องจากปัญหาสังคมไม่รู้ไม่เข้าใจ คำว่าแรงงาน ไม่รู้จักสหภาพแรงงาน การเดินสู่ท้องถนน การนำเสนอปัญหาการถูกกระทำการละเมิดสิทธิแรงงานของนายจ้างเพื่อให้สังคมเข้าใจ สื่อเป็นหัวใจในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกส่วน สื่อคือกระบอกเสียงที่จะบอกความต้องการ ฯลฯ

นักสื่อสารประชุมเครียด หาแนวทางช่วยแรงงานแม็กซีส และ พีซีบี.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพาซิตี้ ต.บางวัว บ.ก.ทีมข่าวศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี ได้เรียกตัวทีมงานข่าวทั้งหมดเข้าประชุมด่วนเนื่องจากสถานการณ์ของสหภาพแรงงานแม็กซิส และพนักงานพีซีบี.ที่เดินเท้ามาจากจ.ระยองเพื่อเข้าสู่กทม.เข้าไปทวงถามความยุติธรรมกับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และตอนนี้ก็นับเวลาได้ 12 วันแล้วตอนนีพักอยู่โรงงานไม้อัดไทย บางนา แต่ ณ.ตอนนี้การออกข่าวของสื่อต่างๆยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งบ่งบอกถึงการไม่ให้ความสนใจกับผู้ใช้แรงงานของสื่อทั่วไป ฉะนั้นทางทีมนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี จึงได้เปิดประชุมเร่งด่วน เพื่อช่วยหาแนวทางที่จะเอาปัญหาของผู้ใช้แรงงานออกมาตีแผ่ให้สังคมให้รับรู้ได้มากที่สุด การประชุมครั้งนี้มีความเห็นที่ตรงกันว่าทางศูนย์ ฉะเชิงเทรา–ปราจีนบุรีจะร่วมช่วยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่โดนกระทำจากนายจ้างทุกที่ยกตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงานแม็กซีส และ พนักงานพีซีบี เป็นกรณีตัวอย่างที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ ในที่ประชุมทีมนักสื่อสารลงความเห็นร่วมกันที่จะทำข่าวของสหภาพแรงงานแม็กซิสและพนักงานพีซีบีเป็นประเด็นพาดหัวข่าว และจะเผยแพร่ข่าวสารภายในกลุ่มเวลโกรว์ทั้งจดหมายข่าวและจัดทำวีดีโอโดยจะส่งไปตามอีเมลของเพื่อนเพื่อช่วยชี้แจงพี่น้องแรงงานที่ถูกกระทำอยู่ขณะนี้ ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี รายงาน

ทีมข่าวฉะเชิงเทราวางแผนทำสื่อแรงงานลดช่องว่างด้านสื่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ศูนย์ NHK หมู่บ้าน บรูพาซิตี้ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานข่าวศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี มีการจัดประชุมเร่งด่วน  เพื่อระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการออกสื่อ  เป็นรูปแบบสื่อพิมพ์และวีดีโอเพื่อให้เป็นที่ดึงความสนใจของคนงานเพื่อให้กลับมาอ่านข่าวที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนงานและจะได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ในสังคมของผู้ใช้แรงงานด้วยกัน การระดมความคิดครั้งนี้เพี่อกระตุ้นให้คณะทำงานได้เริ่มต้นออกสื่อประชาสัมพันธ์ในสมาชิกแต่ละองค์กรของกลุ่มเวลโกรว์ได้รับข่าวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นต้น การระดมความคิดในครั้งนี้ทีมงานได้มีมติร่วมกันว่าจะมีการออกสื่อเป็นรูปแบบหนังสือพิมพ์เพื่อแจกจ่ายไปองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ณ.ตอนนี้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่แล้วนอกเหนือการปราศรัยตามที่ชุมนุมต่างๆ อย่างที่เคยเป็นมา. ทวี   ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีน

ศูนย์สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ ถกกันยาวก่อนได้ทีมสื่อใหม่

สส.โครงการสื่อสารแรงงาน เพื่อสร้างข่าวสารด้านแรงงานให้กับผู้นำสหภาพแรงงาน ผ่านสื่อทางเลือก (เว็บไชด์) โครงการนี้ฝึกอบรมผู้นำสหภาพแรงงาน เป็นนักสื่อสารแรงงานแล้ว และทางโครงการได้ฝึกผู้นำแรงงานกับทีวีไทย เป็นนักข่าวพลเมือง สายเลือดแรงงาน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ศูนย์สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ ได้นำเสนอข่าวสารด้านแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ค่าจ้าง สวัสดิการ และความมั่นคงในการทำงาน แต่ว่า ทีมงานยังมีอยู่น้อยจึงต้องปรับแผนการทำงานใหม่

แรงงานจัดเสวนา“ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม…หลักประกันที่แท้จริงของชีวิตแรงงาน”

ขบวนการแรงงานจัดเวทีเสวนา“ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม…หลักประกันที่แท้จริงของชีวิตแรงงาน” และแถลงข่าวเตรียมจัดงานสมัชชาแรงงานในวันที่ี 8 มกราคม 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำแรงงาน ทั้งในระบบ นอกระบบ ข้ามชาติ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นแรงงานกับนโยบายรัฐครั้งนี้

1 2 3 4