กิจกรรม

วีดีโอ สร้างสายข่าวแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 10 ก.ค. 54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ร่วมกับโครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงาน โดยการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวเบื้องต้นเพื่อสร้างสายข่าวแรงงาน ณ ที่ทำการศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีแกนนำจำนวน 20 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตื่นตัวของผู้เข้าร่วมที่ต่างมีความคาดหวังและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน รายงานโดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

ประชุมทีมบก.นักสื่อสารแรงงาน สัญจรศูนย์สมุทรปราการ

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า หลังจากมีการพัฒนาผู้นำแรงงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมเขียนข่าว ตัดต่อวีดิโอ เกิดทีมนักสื่อสารแรงงานในหลายพื้นที่ สร้างกระแสข่าวแรงงานเกิดขึ้นจนได้รับการยอมรับ และนำไปสู่การนำเสนอข่าวในสื่อกระแสหลัก ทำให้ข่าวสารปัญหาแรงงานที่ถูกละเมิด ถูกกระทำเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ได้ขยายสู่สาธารณะ โดยปรากฏในข่าวเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เกิดจากนักสื่อสารแรงงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ จัดประชุมสัญจร..ตะลอนลงพื้นที่ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการได้มีการจัดการประชุมวาระสัญจรและลงพื้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีมติร่วมกันจากการประชุมประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการประชุมวาระสัญจรในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการเปิดบ้านต้อนรับทีมสื่อเป็นที่แรก

สพ.ปิโตรเลียมฯ ทุ่มสุดตัว สร้างนักข่าวสายแรงงาน

สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมฯจัดฝึกอบรมเข้ม การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ หวังเพิ่มนักข่าวสายแรงงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรแรงงาน

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(ส.ป.ค.ท)ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 ณ.ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน ซ.งามวงศ์วาน23 ต.บางกะสอ อ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมี นาย วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีกรรมการสหพันธ์แรงงานฯเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย

วีดีโอ สพ.ปิโตรเลียมจับมือ voicelabor สร้างนักสื่อสาร

VDO ข่าว
สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอกับการสื่อสารองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงานในด้านการเป็นนักสื่อสารแรงงานตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน (ครั้งที่ 7)

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการ นักสื่อสารแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ.ห้องประชุมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAM) จ.ฉะเชิงเทรา

1 2 3 4 7