นักสื่อสารประชุมเครียด หาแนวทางช่วยแรงงานแม็กซีส และ พีซีบี.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพาซิตี้ ต.บางวัว บ.ก.ทีมข่าวศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี ได้เรียกตัวทีมงานข่าวทั้งหมดเข้าประชุมด่วนเนื่องจากสถานการณ์ของสหภาพแรงงานแม็กซิส และพนักงานพีซีบี.ที่เดินเท้ามาจากจ.ระยองเพื่อเข้าสู่กทม.เข้าไปทวงถามความยุติธรรมกับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และตอนนี้ก็นับเวลาได้ 12 วันแล้วตอนนีพักอยู่โรงงานไม้อัดไทย บางนา

แต่ ณ.ตอนนี้การออกข่าวของสื่อต่างๆยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งบ่งบอกถึงการไม่ให้ความสนใจกับผู้ใช้แรงงานของสื่อทั่วไป ฉะนั้นทางทีมนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี จึงได้เปิดประชุมเร่งด่วน เพื่อช่วยหาแนวทางที่จะเอาปัญหาของผู้ใช้แรงงานออกมาตีแผ่ให้สังคมให้รับรู้ได้มากที่สุด การประชุมครั้งนี้มีความเห็นที่ตรงกันว่าทางศูนย์ ฉะเชิงเทรา–ปราจีนบุรีจะร่วมช่วยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่โดนกระทำจากนายจ้างทุกที่ยกตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงานแม็กซีส และ พนักงานพีซีบี เป็นกรณีตัวอย่างที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ ในที่ประชุมทีมนักสื่อสารลงความเห็นร่วมกันที่จะทำข่าวของสหภาพแรงงานแม็กซิสและพนักงานพีซีบีเป็นประเด็นพาดหัวข่าว และจะเผยแพร่ข่าวสารภายในกลุ่มเวลโกรว์ทั้งจดหมายข่าวและจัดทำวีดีโอโดยจะส่งไปตามอีเมลของเพื่อนเพื่อช่วยชี้แจงพี่น้องแรงงานที่ถูกกระทำอยู่ขณะนี้

ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี รายงาน