sumalee

วันงานที่มีคุณค่า แรงงานยื่นหมื่นชื่อ ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

วันงานที่มีคุณค่า คสรท. สรส.และเครือข่ายแรงงาน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day โดยชูประเด็นเรียกร้อง คือ ขอให้รัฐบาลยกเลิกการจ้างงานที่มีคุณค่า ส่วนเครือข่ายแรงงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม หรือ Just transition ยื่นข้อเสนอภาวะโลกร้อนเช่นกัน

คสรท.ขอพบ”บิ๊กตู่” หวังหนี้ประกันสังคม 5.6 หมื่นล้านเสริมบำนาญชราภาพ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยชี้ประชาพิจารณ์บำนาญชราภาพรวบรัดไม่เปิดกว้าง เสนอรัฐบาลควรใช้หนี้ค้างจ่ายประกันสังคม 5.6 หมื่นล้าน และต้องจ่ายเงินสมทบ 5%เท่านายจ้างลูกจ้างและสมทบกรณีชราภาพด้วย แทนการปรับขึ้นเงินสมทบเพราะกระทบคนงานรายได้น้อย เตรียมเข้าแจงนายกฯและขอความชัดเจน

เสวนา คสรท.-สรส.ชี้ชัด ประชาธิปไตยสร้างงานที่มีคุณค่า

เครือข่ายคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดงานที่มี คุณค่า เสนอรัฐบาลรับรองสิทธิเสรีภาพการรวมตัวเจรจาต่อรอง ยกเลิกนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเสนอค่าจ้างขั้นต่ำ712 บาทเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ตามหลักการไอแอลโอ ขณะวงเสวนาชี้งานที่มีคุณค่าจะเกิดขึ้นได้ แรงงานทุกกลุ่มซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมต้องมีสำนึกร่วม และสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงาน

รำลึกเงียบ “24 ปี โศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์”

10 พ.ค.60 รำลึก 24 ปี ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ บรรยากาศการรำลึกเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านระแวกมักกะสัน และนายสัพพัญญู นามไธสง กรรมการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยร่วมพิธีรำลึกอย่างเงียบๆและเรียบง่าย มีการวางดอกไม้ และถวายอาหารคาวหวานเท่านั้น

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

ป้าวิร่ำลาแรงงาน ฝากช่วยกันแก้ปัญหาแรงงาน

21 ก.ค.59 เลี้ยงส่งวิไลวรรณ แซ่เตีย ร่ำลาแรงงาน เป็นห่วงปัญหาแรงงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและร่วมกันขับเคลื่อนมากับขบวนการแรงงานโดยตลอด แต่คิดว่าผู้ที่ยังอยู่จะช่วยกันทำต่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขเพื่อความเป็นธรรม ป้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็จะเอาใจช่วยทุกคน คอยฟังข่าว ขอให้คนที่อยู่ช่วยกันทำงานเพื่อส่วนรวม มีโอกาสก็คงได้เจอกันอีก ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้” ป้าวิกล่าวทั้งน้ำตายังคลอเบ้า

1 2 3 75