วีดีโอ แรงงานทวงสัญญาหาเสียงรัฐบาลใหม่

การล็อคขั้วจับคู่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นทันทีที่การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม ผ่านพ้นไป สำหรับพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น เคยมีนโยบายหาเสียงและรับปากกับผู้ใช้แรงงานหลายเรื่อง หลายเวที ที่จะต้องมาทวงถามกัน

แต่ผู้ใช้แรงงานก็ยังหวั่นๆอยู่ว่า นโยบายลดแลกแจกแถม จะกลายเป็นเพียงแค่ลมปากที่นักการเมืองใช้ขายฝันหาเสียงเท่านั้น

สำหรับกระทรวงแรงงานที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบกว่า 35 ล้านคนนั้น ที่ผ่านมามักไม่ค่อยจะมีนักการเมืองคนใดสนใจแก่งแย่งมาจับจอง