เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย สด..จากบ้านพระยืน จ.ขอนแก่น

 

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย สด..จากบ้านพระยืน จ.ขอนแก่น

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555

ลูกหลานของคนหมู่บ้านนี้ที่ได้ไปขายแรงงานอยู่ต่างถิ่น พวกเขาเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านกลับมาที่บ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เราจะติดตามความหมายของการกลับบ้านของแรงงานที่ต้องไปทำงานต่างถิ่น  ค่านิยมอย่างอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานที่นี่ต้องไปทำงานต่างถิ่นก็เพราะว่าการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีเงินเดือนประจำนั้น สามารถที่จะส่งเงินกลับมาที่หมู่บ้านให้กับ พ่อ แม่ ได้ หลานคนมาสร้างบ้าน หลายคนส่งเงินเดือนมาให้ พ่อ แม่ ใช้เป็นประจำจึงมีความเชื่อว่าการไปทำงานเป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือนนั้นมั่นคงกว่าภาคการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่า ที่นี่ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่มีน้ำเพราะความแห้งแล้งที่จะทำการเกษตรได้