เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : แรงงานความเป็นมา สถานการณ์ และทางออก

 

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : แรงงาน ความเป็นมาสถานการณ์ และทางออก

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2555

3 สัปดาห์ที่ผ่านรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย มีทีมงานที่กระจายตัวกันลงไปในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทีมีแรงงานเข้ามาทำงานกันเป็นจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมหรือในบางจังหวัดที่กลุ่มแรงงาน อย่างเช่นแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงาน ไม่เว้นแม้กระทั่งแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่มีคนบอกว่ามีการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากเลยทีเดียว จากการลงพื้นที่เหล่านั้นก็ได้เห็นว่ามีปัญหาแรงงานเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เริ่มที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ชีวิตอยู่ในสายพานการผลิตมา 11 ปี การศึกษาและค่านิยมในชนบทคือสาเหตุสำคัญของเขาที่เข้าวงจรของการขายแรงงาน

เพื่อสะท้อนแรงงานที่อพยพเข้าสู่เมืองทีมงานได้ติดตามแรงงาน 2 ครอบครัว ที่เดินทางกลับบ้าน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตแรงงาน แต่ถ้าเลือกได้พวกเขาก็อยากทำงานอยู่ในบ้านเกิดของตัวเอง แต่หลายคนก็ต้องออกมาขายแรงงานเพราะต้องการมีรายได้ และทันทีที่ช่วงเวลาแห่งความสุขหมดลง ความเงียบเหงา ก็กลับมาแทนที่นี่คือวงจรชีวิตของแรงงานไทยกว่า 38 ล้านคน ทั่วประเทศ

ท่ามกลางปัญหาของแรงงานไทยสำหรับนายจ้างแล้วมีทางอื่นที่ดีกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าว  แต่แรงงานกลุ่มนี้ก็ยังเผชิญกับปัญหาค่าจ้างและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนไทยต้องยกระดับแรงงานต่างด้าวให้ทัดเทียมกับสากลเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานบางประเภทได้