เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : แรงงานข้ามชาติ

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : แรงงานข้ามชาติ

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555

 

แรงงานพม่าคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้เขาถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับความเป็นธรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ยังไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือเขาได้ในภาวะที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลานี้