เสวนา”ความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม”

 

ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยการสนับสนุนของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง “ความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์

     มีกรณีตัวอย่างของแรงงานผู้ได้รับผลกระทบมาบอกเล่าสะท้อนปัญหา ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องนายจ้างอ้างวิกฤติน้ำท่วมแล้วเลิกจ้างทำลายสหภาพแรงงาน เรื่องไม่จ่ายค่าจ้างแต่ไม่เลิกจ้าง เรื่องที่นายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าออกงานแล้วแต่ไม่แจ้งลูกจ้าง ทำให้เสียสิทธิประกันสังคม รวมทั้งเรื่องของลูกจ้างเหมาค่าแรงที่ถูกละเมิดสิทธิต่างๆมากกว่า

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน