เวทีเสวนา ความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมและแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน(สสส.) ได้จัดเวทีเสวนา ความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนุสรณ์กล่าวว่าหลังจากน้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้วทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดเพียงแต่อาจจะยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่เนื่องจากบางครั้งทางหน่วยงานของภาครัฐเองอาจจะทำงานล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการทำงานอาจจะซับซ้อนหลายขั้นตอนแต่ตนก็ขอยืนยันว่าทางหน่วยงานของภาครัฐพยายามจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานของทางภาครัฐหรือติดต่อมาที่ตนโดยตรงก็ได้ เพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

กมล ทองออน ศูนย์ข่าวแรงงานภาคตะวันออก ชลบุรี รายงาน