วีดีโอ อบรม”การพัฒนาสื่อภายในองค์กรสหภาพแรงงาน” จ.ฉะเชิงเทรา

จากสถานการในโลกปัจจุบันที่โลกการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างมาก จึงทำให้สหภาพแรงงานพานาโซนิค ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นเรื่องนี้อย่างมาก จึงได้จัดอบรมสัมมนาขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาสื่อภายในองค์กรสหภาพแรงงาน" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงาน NHK สปริงแห่งประเทศไทย ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานข่าว โดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา