สารคดีไทไท ตอน เกษตรครบวงจน

ตามไปดูที่มาของไก่เนื้ออุตสาหกรรมที่เรากินกันอยู่ทุกวัน ผ่านกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่เข้าสู่ระบบเกษตรแบบพันธสัญญา ซึ่งพันธุ์ลูกไก่ หัวอาหารเข้มข้น ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ และระบบการเลี้ยงอยู่ในมือของบริษัทธุรกิจ เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาในระบบพันธสัญญา ที่เกษตรกรเป็นฝ่ายต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยความไม่รู้ เหมือนกับที่ผู้บริโภคที่ไม่รู้ว่า ผลผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งกลายมาเป็นอาหารประจำวัน มาจากไหน ? ผ่านกระบวนการผลิตอย่างไร ? ปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมสั่งสมมามากน้อยแค่ไหน ? กว่าจะถึงจานอาหารเรา

ออกอากาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 20.45 น. ทางไทยพีบีเอส