สัมภาษณ์ อรทัย ใจเสมอ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

สัมภาษณ์ อรทัย ใจเสมอ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ภายหลังจากน้ำลดไปแล้ว 6 เดือน แต่การแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลก็ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือแม่แต่กระทรวงแรงงานเอง ก็ไม่ได้ตระหนักในความเดือดร้อนของแรงงานเท่าที่ควร จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายจ้างหลายบริษัทฉวยโอกาสเลิกจ้างคนงานอย่างไม่เป็นธรรม โดยอ้างว่าบริษัทขาดทุนแบกรับภาระหนี้สินต่อไปไม่ไหวสารพัดปัญหาที่นายจ้างยกมาเป็นข้ออ้าง ดังตัวอย่างของ อรทัย ใจเสมอ ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง ซึ่งมีสาขาอยูที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทแห่งนี้ผลิตเสื้อผ้าส่งออก อรทัยเล่าว่าตนเองทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้มาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว โดยทำงานประจำอยู่ที่สาขาอยุธยา แต่ตอนนี้ตนป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 1,800 บาท และตอนนี้ตนต้องทำเส้นชั่วคราว เส้นเทียมมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,00-15,000 บาท ต้องสำรองจ่ายเองทุกครั้งที่เข้ารักษามาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพราะเสียสิทธิประกันสังคมเนื่องจากนายจ้างแจ้งประกันสังคมว่าตนเองได้ลาออกจากงานไปแล้วทั้งๆที่ตนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองได้ถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ ปัจจุบันนี้หลังจากมีการนำเสนอเรื่องราวในเวทีสัมมนาฯวันที่ 31 พ.ค.นางอรทัย ใจเสมอ ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลโรคไตตามสิทธิประกันสังคมแล้ว และสิทธิอื่นๆตามกฎหมายนั้นได้มีการดำเนินการเขียนคร.7 และอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สวัสดิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระมนต์  ทองออน ศูนย์ข่าวแรงงานภาคตะวันออก ชลบุรี รายงาน