วีดีโอ นักข่าวพลเมือง:แรงงานย่านอ้อมน้อยจ.สมุทรสาคร ประสบภัยน้ำท่วม

รายการ นักข่าวพลเมือง  สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 11 พ.ย. 54

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ช่วยกันจัดสิ่งของและข้าวสารอาหารแห้งแพ็คเป็นถุงยังชีพเพื่อไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายคนยังต้องทำงานอยู่ในโรงงานขณะที่อีกหลายคนนายจ้างสั่งหยุดงานโดยไม่มีกำหนด พวกเขาจะไม่ได้รับค่าแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อการยังชีพ แต่ก่อนจะนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายต้องลงพื้นที่สำรวจดูว่ามีสมาชิกกระจายอยู่ในเขตใดบ้าง เพื่อของถึงมือทุกคนอย่างเท่าเทียม  ซึ่งแรงงานทั้งหมดในย่านนี้พร้อมใจกันเปิดไฟไม่ลงกลอนเพื่อให้รัฐเข้ามาเยียวยาโดยไม่โอบอุ้มผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว

 รายงานโดย นักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่