วีดีโอ แรงงานภาคใต้กับค่าแรงที่เพียงพอ จ.ภูเก็ต

นักข่าวพลเมือง ทางสถานีโทรทัศน์ Thaipbs

 ตอน แรงงานภาคใต้กับค่าแรงที่เพียงพอ จ.ภูเก็ต

ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554

 

จังหวัดภูเก็ต แม้ว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 221 บาท

แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงาน

พวกเขาเชื่อว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท

จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

รายโดย นักข่าวพลเมือง เครือข่ายสื่อสารแรงงาน จ.ภูเก็ต