วีดีโอ นักข่าวพลเมือง:แรงงานข้ามชาติเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม จ.สมุทรสาคร

รายการ นักข่าวพลเมือง สถานี Thai PBS

ตอน แรงงานข้ามชาติเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม  ออกอากาศวันที่ 7 พ.ย. 54

ใบปลิวแจ้งข้อมูลเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์น้ำท่วม จ.สมุทรสาคร ถูกนำมาแจกจ่ายให้กับคนไทยและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แม้วันนี้ปริมาณน้ำยังมาไม่ถึงแต่ข้อมูลเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชากรหลายแสนคน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานจึงร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดทำเอกสารเป็น 3 ภาษา มี ภาษาไทย ,มอญ และพม่า  โดยลงพื้นที่บริเวณตลาดโพธิ์แจ้ ถนนเอกชัย  เพราะนอกจากคนพื้นที่แล้วจังหวัดสมุทรสาครยังมีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากกว่า 2 แสนคน

รายงานโดย นักข่าวพลเมือง เครือข่ายสื่อสารแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร