วีดีโอ เสียงแรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย

เสวนาวิชาการ "สถานการณ์แรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย สภาพปัญหาและผลกระทบผู้ใช้แรงงานในระบบ : แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2554 ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์

จัดโดย เครือข่ายความช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

     วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ภาคแรงงานซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง การหยุดงานเป็นเวลานาน ความไม่ชัดเจนของการจ่ายค่าจ้าง หรือกระทั่งการเลิกจ้าง เหล่านี้เป็นปัญหาที่รุมเร้าแรงงานตลอดช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย

     นโยบายของรัฐทั้งมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานโดยตรง ก็มิอาจจะเข้าถึงปัญหาที่แรงงานประสบอย่างแท้จริง แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่รวมทั้ง "แรงงานเหมาช่วง แรงงานเหมาช่วงค่าแรง" ที่อยู่ในฐานะที่เป็น "ประชากรแฝง" ก็ยิ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อแรงงานเหล่านี้ไม่มีทะเบียนบ้านในการแสดงหลักฐานยืนยันความมีตัวตน

 

1. สมทรง บุญรักษา ประธาน สร.ไดนามิคพลาส พุทธมณฑลสาย 4

2. รัศมี นามประภา สร.ทานตะวัน / อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม

3.กัญญวรา ธำรงรัตน์ คนงานนิคมไฮเทค

4. สายพิณ แคโอชา คนงานเหมาค่าแรงรายวันในนิคมบางปะอิน

5. ทัดดาว อารีชวา คนงานเหมาค่าแรง นิคมไฮเทค

6. แรม ที่ลักษณ์ ลูกจ้างนิคมนวนคร

7. อุทัย ทองหล้า พนักงานบริษัทในนวนคร