วีดีโอ ที่นี่Thai PBS:เสวนา กู้นิคมอย่างไรให้ปลอดภัย?

รายการ ที่นี่Thai PBS ออกอากาศวันที่ 9 พ.ย. 54

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำตัวอย่างน้ำและกิ่งไม้ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันจากรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาแสดงในเวทีเสวนา “กู้นิคมอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยชาวบ้านบอกว่ามีความกังวลกันว่าการกู้เขตนิคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลประกาศว่าจะเริ่มสูบน้ำออกในวันที่ 11 พฤศจิกายน  จะเป็นการสูบน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตรายออกมาสู่เขตชุมชน เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เคยเปิดเผยข้อมูลสารเคมีต่อสาธารณะและขณะนี้ทางนิคมโรจนะ นิคมบางปะอิน นิคมไฮเทค ได้เริ่มสูบน้ำบ้างแล้วทำให้น้ำที่บนเปื้อนคราบน้ำมันไหลเข้าไปในเขตชุมชน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งคณะทำงานฟื้นฟูเขตนิคมอุตสาหกรรมถึง 7 ชุด และกำหนดแผนงานไว้หมดแล้ว แต่ชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้รับการแจ้งหรือชี้แจงจากหน่วยงานรัฐ และเรียกร้องว่าคณะทำงานชุดนี้ควรให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเพราะเป็นผู้ถูกกระทบโดยตรง