วีดีโอ เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญายื่นหนังสือพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา นำโดย นายอุบล อยู่หว้า ตัวแทนกลุ่มเข้ายื่นหนังสือถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทย เพื่อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบเกษตรที่เป็นธรรมและยั่งยืนแก่เกษตรรายย่อย โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายอุบลกล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาประกอบไปด้วย ผู้เลี้ยงหมู ไก่ ปลาในกระชังและปลูกอ้อย ซึ่งเป็นระบบที่เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเกษตรกรเป็นผู้ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดปัจจัยการผลิตและการตลาด เขียนเงื่อนไขสัญญาเพียงฝ่่ายเดียว และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการแรงงานและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แต่ผลักภาระให้เกษตรกรและท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องนี้เป็นหลุมดำของสังคมที่ไม่รับรู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นตลอดสายพานการผลิต
 

รายงานโดย ดำรง สังวงษ์ เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา