วีดีโอ อบรมหลักสูตร คปอ.- ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กระทรวงแรงงานได้จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ณ ตึกเนชั่นทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนบางนาตราด ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 90 คนที่มาจากสถานประกอบกิจการที่แตกต่างกันและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการของตนเอง

รายงานโดย ทวี ประดับศรี ถ่ายภาพ อรรถพล พรมหา นักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทรา