วีดีโอ สิทธิเลือกตั้งในสถานประกอบการ

หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 ที่ผ่านมา ก็จะได้เห็นโฉมหน้าของผู้นำประเทศไทยคนต่อไป ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยที่จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศ ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองสูง ในส่วนของคนงานนั้นมีการออกไปใช้สิทธิ ใช้เสียงเป็นจำนวนมากต่างจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมา แต่ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหาหลายเรื่อง 1.เรื่องการเดินทางไปเลือกตั้ง 2.เลือกไปแล้วเขาช่วยอะไรเราไม่ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ใช้แรงงาน และอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เน้นเรื่องการเลือกตั้งในสถานประกอบการเพราะส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัด อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยดูแลเรื่องนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิพลเมืองได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรค

รายงานโดย สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ระยอง – ชลบุรี