วีดีโอ ศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

การได้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองเป็นความต้องการของพ่อ แม่ ทุกคน แต่สำหรับพ่อ แม่ ที่เดินทางมาสู่เมืองใหญ่เพื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว คงเป็นเรื่องยากลำบากที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองเพราะต่างต้องทำงานหนักค่าใช้จ่ายก็สูงเกินกว่าที่จะแบกรับไหว จึงจำเป็นต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเลี้ยงดูแทน เมื่อปี 2552 สหภาพแรงงานคาวาซากิได้ร่วมมือกับบริษัทคาวาซากิมอร์เตอร์ จัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กขึ้นในโรงงาน เพื่อหวังจะเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในโรงงาน และจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานได้บ้าง โดยสถานเลี้ยงเด็กไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับพนักงานและมีครูที่เลี้ยงดูพัฒนาการของลูกคนงานอย่างใกล้ชิด สถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ได้เติมเต็มหลายสิ่งหลายอย่างให้กับชีวิตคนงาน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวให้ดีขึ้น ซึ่งหากรัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้มีสถานเลี้ยงเด็กในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวแรงงานและสถานประกอบการด้วย

รายงานโดย สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ระยอง – ชลบุรี