วีดีโอ รายการ เปิดบ้าน Thai PBS

รายการ เปิดบ้าน Thai PBS

ออกอากาศวันที่  3 ธ.ค. 54

บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะก็คือการทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอและหลังจอ และกับวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้นอกจากการายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆแล้ว  การทำงานหลังจอของ Thai PBS นั้นยังได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้ความร่วมมือและประสานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆอีกด้วย