วีดีโอ รายการเวทีสาธารณะThai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม นิคมโรจนะ

รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม หน้านิคมโรจนะ ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม  สดจาก  อบต.ธนู หน้านิคมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา  บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็ยังอยู่ในสภาพประสบอุทกภัยอยู่ ถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องของน้ำที่ลดระดับความสูงลง แต่ว่าหลังจากน้ำลดลงแล้วยังมีการบ้านมีโจทย์ปัญหาอีกมากมายที่รออยู่ในเวลานี้ ที่นี่มีลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากกำลังรอคอยความชัดเจนกำลังประสบปัญหา บางคนบอกว่าประสบปัญหาอย่างโดเดี่ยว และไม่มีใครให้คำตอบอย่างชัดเจนกับการดำเนินแนวทางชีวิตต่อพวกเขาได้กับสภาพปัญหาที่ประสบปัญหากันถ้วนหน้า ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักลงทุนและทั้งราชการรัฐบาลด้วย แต่ยังไงก็ตามคำตอบสำหรับเสียงเล็กๆที่ไม่ค่อยจะมีใครได้มีโอกาสฟัง ไม่มีโอกาสได้ส่งเสียง ลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงหลายๆโรงงานที่นี่มีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 500-600 โรงงานและมีลูกจ้างประมาณ 300,000 คน มีคนที่ถูกเลิกจ้างแล้วอย่างเป็นทางการประมาณ 3,000-6,000 คน จะเดินไปยังไงต่อหลังจากน้ำลดแล้ว วันนี้จะพูดคุยกับพวกเขาทุกคนรวมทั้งจะมีผู้ช่วยเสนอข้อเสนอทางนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จะต้องคิดไปให้ถึงทั้งนักวิชาการ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้นำแรงงาน ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์

1. รายการเวทัสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วมนิคมโรจนะ

2. รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วมนิคมโรจนะ

3. รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วมนิคมโรจนะ

4. รายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วมนิคมโรจนะ