วีดีโอ รายการเปิดปมThai PBS ตอน แรงงานกว่าหนึ่งแสนคนถูกเลิกจ้าง

รายการ เปิดปม Thai PBS            ตอน แรงงานกว่าหนึ่งแสนคนถูกเลิกจ้าง

ออกอากาศวันที่ 19 ธันวาคม 2554

ความเป็นอยู่ของแรงงานทั้งไทยและต่างชาติที่นิคมฯหลักๆทั้ง 5 แห่งถูกน้ำท่วม ยังไม่นับรวมโรงงานที่อยู่นอกนิคมฯด้วย วันนี้นิคมต่างๆนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วโรงงานบางแห่งก็กลับมาทำกิจการแล้วแต่ว่าแรงงานจำนวนมากนั้นต้องหยุดงานไปตั้งแต่เดือนตุลาคม เนื่องจากโรงงานประสบกับปัญหาน้ำท่วม หลายคนบอกว่ายังไม่รู้อนาคตของตัวเองว่าจะยังได้ทำงานในที่เดิมต่อไปหรือไม่ ติดตามจากเปิดปม