วีดีโอ รายการพันแสงรุ้ง ตอน เสียงจากแรงงานข้ามชาติ

รายการพันแสงรุ้ง  ตอน เสียงจากแรงงานข้ามชาติ

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 26 พ.ย. 54

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เป็นครั้งที่หลายๆคนจะต้องมีบทเรียนในเรื่องการจัดการปัญหา มีปัญหาต่างๆมากมายรวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอย่างน้อย 6 แห่งที่จมน้ำทันทีและทำให้แรงงานตกงานถึง 8 แสนคน ในจำนวนนี้มีอยู่ 2 แสนคน เป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งในระบบและนอกระบบ ปัญหาเรื่องสิทธิและทัศนคติของแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ทำให้เห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น