วีดีโอ รายการข่าวค่ำThai PBS แรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

รายการข่าวค่ำ Thai PBS แรงงานนอกระบบ

ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2554

แม้ว่าหลายมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อเยียวยาภาคอุตสาหกรรมและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการประกันการว่างงงานรวมไปถึงสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยฟื้นฟูสถานประกอบการ แต่ว่านักวิชาการด้านแรงงานกับมองว่ายังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมกว่า 40,000 คน เพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิในหลายด้าน จึงมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลให้เร่งหาแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเร่งฟื้นฟูอาชีพให้กลับมาโดยเร็ว