วีดีโอ รายการข่าวค่ำThai PBS ตอน มาตรการช่วยเหลือแรงงาน

รายการข่าว ค่ำ Thai PBS ตอน มาตรการช่วยเหลือแรงงาน

ออกอากาศวันที่ 14 ธันวาคม 2554

วิกฤติครั้งสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติต้มยำกุ้งหรือว่าแฮมเบเกอร์ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานจำนวนมากที่ถูกเลิกจ้างและไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปเป็นแรงงานในระบบได้ โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปเนื่องจากว่ารัฐบาลใช้วิธีการมุ่งเน้นและกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทำให้นักวิชาการด้านแรงงานมีข้อเสนอให้ทบทวนแนวทางของเครือข่ายแรงงานที่ต้องการให้มีคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อแกปัญหาผู้ใช้แรงงานถูกเลิกจ้างจากสถานการน้ำท่วมในครั้งนี้