วีดีโอ รพ.ประกันสังคม – สมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางบ่อ ได้ปรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ พลิกภาพลักษณ์เดิมๆ ของโรงพยาบาลภาครัฐที่เคยเชื่องช้าและ ไม่เป็นมิตร ด้วยการเปิดช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมไม่ต้องต่อคิวยาว นั่งรอในห้องแอร์ บริการน้ำสมุนไพรพร้อมทั้งรอยยิ้มจากทีมแพทย์และพยาบาล

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ