วีดีโอ รายการมองมุมใหม่ ตอน นักสื่อสารแรงงาน

 รายการมองมุมใหม่ ตอน นักสื่อสารแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ Thaipbs

ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554

กว่าจะมาเป็นนักสื่อสารแรงงานมันไม่ใช่เรื่องยากหรือง่ายเกินไป

แต่อยู่ที่ใจในการใฝ่รู้ ผ่านครูผู้ฝึกสอน

แน่นอนมันต้องสำเร็จสักวัน หากเราร่วมกันทำงานเป็นทีม