วีดีโอ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม:ผลกระทบแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวรายการ Thai PBS ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างมาก กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานในขณะที่แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มั่นใจหลังสถานการณ์น้ำท่วมนั้นโรงงานส่วนใหญ่จะเรียกลูกจ้างกลับมาทำงาน เพราะว่าพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก