วีดีโอ ธารน้ำใจจากพระคุณเจ้า 12-11-54

เย็นวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  คณะสงฆ์จากวัดบ้านโป่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้นำสิ่งของยังชีพประมาณ 100 ชุด มาบริจาคให้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่บางปะอิน โดยสิ่งของต่างๆได้มาจากการบริจาคทางญาติโยมชาวอำเภอดอยเต่า  พระครูศิริศุภวัฒน์ หัวหน้าคณะสงฆ์ ได้ให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่พลัดถิ่นจากภาคต่างๆ ของประเทศมาอยู่ในโรงงานและได้รับความยากลำบาก พร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา ในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไป

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน